Subsidies en regelingen

De gemeente Opsterland stelt voor initiatieven/activiteiten die passen binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente een financiële bijdrage beschikbaar. Deze financiële bijdrage wordt subsidie genoemd. 

De Algemene subsidieverordening

De gemeente heeft voor subsidies een basisdocument opgesteld waarin de algemene regels voor subsidies staan beschreven. Dit document noemt de gemeente de Algemene subsidieverordening(externe link). Voordat u een subsidieaanvraag indient willen wij u verzoeken dit document goed door te nemen.

Subsidieverordeningen

De gemeente Opsterland heeft voor een aantal initiatieven/activiteiten bepaald dat die subsidie kunnen krijgen. Hiervoor is regelgeving opgesteld, deze regelgeving staat beschreven in een subsidieverordening.

In deze subsidieverordening staat o.a. beschreven voor welke initiatieven/activiteiten een subsidie kan worden aangevraagd, wie de subsidie kan aanvragen en welke informatie daarvoor nodig is.

Opengestelde subsidieregelingen

De gemeente heeft de volgende subsidieregelingen op dit moment opengesteld.

Meer informatie

Heeft u vragen over subsidies? 

Neem dan contact op met de subsidiecoördinator

Bugel