Ondernemer

Hier vindt u informatie over ondernemers.

Nieuws - Ondernemer

  • Prestatieafspraken voor 2023 met De Bewonersraad, Elkien, WoonFriesland en de gemeente Opsterland

    Partijen zetten in op versnelde duurzaamheid en leefbaarheid in de dorpen. De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van Opsterland vastleggen. Sinds 2020 komen de vier partijen gezamenlijk tot deze prestatieafspraken. Duurzaamheid, toewijzing van huurwoningen en de leefbaarheid zijn de speerpunten in deze afspraken die in december ondertekend worden.

  • Minister voor Natuur en Stikstof bezoekt Opsterland

    Vandaag, maandagmiddag 3 oktober heeft minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal een werkbezoek gebracht aan Opsterland. Dit bezoek vond plaats naar aanleiding van een uitnodiging van de gemeente Opsterland en naar aanleiding van een brief van de provincie Friesland. Friesland heeft laten weten dat herstel van het vertrouwen van agrariërs in de gebiedsgerichte aanpak van groot belang is, en dat deze aanpak samen met ‘de Fryske mienskip’ uitgevoerd dient te worden. Het bezoek van de minister stond dan ook in het teken van de Fryske mienskip, het herstel van vertrouwen van de agrarische sector in het gebiedsproces en de rol die verschillende partijen in deze regio hierin spelen.

  • Gezonde start nieuwe bestuursperiode

    Financiële jaarstukken en perspectiefbrief Opsterland. De gemeente Opsterland begint financieel gezond aan een nieuwe bestuursperiode.

Heeft u ondernemersvragen?

U kunt terecht bij het Servicepunt Ondernemers. 

Neem contact op met het Servicepunt Ondernemers

Gemeente Opsterland