• In Opsterland denken we vanuit kansen en mogelijkheden. Daarom heeft de gemeente zich aangesloten bij de landelijke Gelijke Kansen Alliantie. Door mee te doen, krijgen we de kans om nog eens extra te investeren in kansengelijkheid binnen het onderwijs.
  Bouwen aan talent
 • De heer Reinoud Koster is tijdens de raadsvergadering van 17 januari 2022 benoemd als plaatsvervangend raadsgriffier. 
  Lycklamahûs
 • Voor sport, beoefening van kunst en cultuur, contactberoepen, detailhandel en onderwijs in Nederland is vanaf zaterdag 15 januari 2022 weer meer mogelijk. Het kabinet heeft besloten dat winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen zoals kappers weer open kunnen.
  Gemeente Opsterland
 • De noordelijke gemeenten zien dat de draagkracht in de samenleving door en voor de lockdown afneemt. Ondernemers staat het water aan de lippen en zij redden het niet altijd met de huidige steunpakketten. Ook de sociale gevolgen zijn groot.
 • In een overspannen woningmarkt zet de gemeente Opsterland zich, samen met de woningbouwcorporaties en de huurdersvereniging, in voor een gezond bestand aan betaalbare huurwoningen.
  Huurwoning
 • Vanaf 10 januari kunnen inwoners uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren opnieuw subsidie aanvragen uit het Regiofonds.
  Landschap Opsterland
 • De gemeente Opsterland spant zich in om mogelijke bodemverontreiniging te voorkomen rond de vier gemeentelijke kunstgrasvelden.
  Kunstgras
 • Jaarlijks blikt burgemeester Ellen van Selm terug op het voorgaande jaar en kijkt zij vooruit naar het nieuwe. Dit jaar doet zij dat in gesprek met journalist Arend Waninge op maandag 10 januari.
  nieuwjaarsgesprek burgemeester Ellen van Selm
 • Namens het gemeentebestuur wenst Burgemeester Ellen van Selm u een mooi nieuw jaar en rustige en fijne feestdagen toe.
  Burgemeester Ellen van Selm