De adviesraad voor het sociaal domein in Opsterland adviseert de gemeente over allerlei onderwerpen die te maken hebben met sociale zekerheid, hulpverlening en ondersteuning. Dat doen ze op verzoek van de gemeente of uit zichzelf.

U kunt dan denken aan onderwerpen als: hulp bij opvoedingsproblemen en schulden maar ook aan financiële ondersteuning en mogelijkheden om als oudere langer thuis te kunnen wonen. Dit zijn voorbeelden, de adviesraad heeft een breed werkterrein.  

Maakt u gebruik van één of meerdere regelingen van de gemeente die tot het sociaal domein behoren? Dan hoort de adviesraad graag wat uw ervaring is met hulpverlening en ondersteuning vanuit de gemeente Opsterland. Dat kan natuurlijk positief zijn of juist negatief. De adviesraad komt graag met u in contact. Meer informatie over de adviesraad vindt u op www.adviesraadsociaaldomeinopsterland.nl.