De gemeente Opsterland is sinds augustus 2019 een Global Goals-gemeente. Met de titel Global Goals-gemeente laat de gemeente zien dat zij duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor een leefbare, veilige en duurzame leefomgeving belangrijk vindt en hieraan een bijdrage wil leveren. In het coalitieakkoord zijn een aantal ontwikkelingsdoelstellingen opgenomen. De komende jaren zullen de doelen in toenemende mate terugkomen en ook meer zichtbaar worden in de gemeente.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van The Global Goals.

The Global Goals  

Vlaggen

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen?

Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 doelen om wereldwijd bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Deze doelen voor duurzame ontwikkeling, beter bekend als de Sustainable Developement Goals (SDG’s) of Global Goals,  werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke duurzaamheidsagenda.

Niet alleen internationaal, maar juist op lokaal niveau zijn veel van de duurzame ontwikkelingsdoelen vervlochten in de opgaven van gemeenten. De specifieke inzet van gemeenten is onmisbaar omdat veel van de doelen raakvlakken hebben met opgaven van lokale overheden. Denk aan het terugdringen van ongelijkheid, goed onderwijs, een prettige en veilige leefomgeving, duurzame productie en consumptie en circulaire economie. Alle 17 Global Goals bevatten subdoelen die direct of indirect te maken hebben met het werk van Nederlandse gemeenten.

Global Goals

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? U kunt dat hieronder doen, bepaal daarbij zelf de dag en het tijdstip. 

Maak direct online een afspraak

Lycklamahûs