De gemeente Opsterland is sinds augustus 2019 een Global Goals-gemeente. Met de titel Global Goals-gemeente laat de gemeente zien dat zij duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor een leefbare, veilige en duurzame leefomgeving belangrijk vindt en hieraan een bijdrage wil leveren. In het coalitieakkoord zijn een aantal ontwikkelingsdoelstellingen opgenomen. De komende jaren zullen de doelen in toenemende mate terugkomen en ook meer zichtbaar worden in de gemeente.

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen?

Op 25 september 2015 hebben 193 wereldleiders zich verbonden aan 17 doelen om wereldwijd bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Deze doelen voor duurzame ontwikkeling, beter bekend als de Sustainable Developement Goals (SDG’s) of Global Goals,  werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke duurzaamheidsagenda.

Niet alleen internationaal, maar juist op lokaal niveau zijn veel van de duurzame ontwikkelingsdoelen vervlochten in de opgaven van gemeenten. De specifieke inzet van gemeenten is onmisbaar omdat veel van de doelen raakvlakken hebben met opgaven van lokale overheden. Denk aan het terugdringen van ongelijkheid, goed onderwijs, een prettige en veilige leefomgeving, duurzame productie en consumptie en circulaire economie. Alle 17 Global Goals bevatten subdoelen die direct of indirect te maken hebben met het werk van Nederlandse gemeenten.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website van The Global Goals.

The Global Goals  

Vlaggen
Global Goals, zie tekstuele beschrijving onder afbeelding
Afbeelding: Sustainable Development Goals: Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. De doelen zijn: 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw 3. Gezondheidszorg voor iedereen 4. Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes 6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen 8. Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam 12. Duurzame consumptie en productie 13. Aanpak klimaatverandering 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Afspraak maken

Wilt u een afspraak maken? U kunt dat hieronder doen, bepaal daarbij zelf de dag en het tijdstip. 

Maak direct online een afspraak

Lycklamahûs