• In Beetsterzwaag komt een kindcentrum. Het wordt één gebouw, waarin in De Finne, Kinderwoud en V.V. De Sweach een plek krijgen.
  • Een nieuw project: Tiny Houses in Opsterland. Op dit moment werkt een initiatiefgroep aan het idee om Tiny Houses een plek te geven in Gorredijk.
  • Wij werken op dit moment aan een nieuwe versie van de Omgevingsvisie. Dit gaat over wonen, werken en leven in Opsterland.
  • Opsterland in 2035 energieneutraal: dat is onze ambitie! Dit doen wij samen met onze inwoners, bedrijven en partners.
  • Er komt een snelfietsroute tussen Ureterp en Drachten. Wij willen hiermee de veiligheid voor fietsers verbeteren.
  • Woonwijk De Vlecke in Gorredijk krijgt een nieuwe inrichting. Wij verwachten dat de werkzaamheden klaar zijn in oktober 2021.