• Energie in Opsterland

  Opsterland in 2035 energieneutraal: dat is onze ambitie! Dit doen wij samen met onze inwoners, bedrijven en partners.

 • Omgevingsvisie

  Wij werken op dit moment aan een nieuwe versie van de Omgevingsvisie. Dit gaat over wonen, werken en leven in Opsterland.

 • Tiny Houses

  Een nieuw project: Tiny Houses in Opsterland. Op dit moment werkt een initiatiefgroep aan het idee om Tiny Houses een plek te geven in Gorredijk.

 • Kansen voor Beetsterzwaag

  In Beetsterzwaag komt een kindcentrum. Het wordt één gebouw, waarin in De Finne, Kinderwoud en V.V. De Sweach een plek krijgen.

 • Snelfietsroute Hegebrechsterleane Drachten-Ureterp

  Er komt een snelfietsroute tussen Ureterp en Drachten. Wij willen hiermee de veiligheid voor fietsers verbeteren.