• Tiny Houses in Gorredijk

  Gemeente en initiatiefgroep slaan handen ineen voor tiny houses in Gorredijk.

 • Omgevingswet

  In heel Nederland wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels die bijvoorbeeld gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed.

 • Kansen voor Beetsterzwaag

  In Beetsterzwaag komt een kindcentrum. Het wordt één gebouw, waarin in De Finne, Kinderwoud en V.V. De Sweach een plek krijgen.

 • Energie in Opsterland

  Opsterland in 2035 energieneutraal: dat is onze ambitie! Dit doen wij samen met onze inwoners, bedrijven en partners.

 • Stem van Opsterland

  Gemeente Opsterland heeft het online platform Stem van Opsterland' gelanceerd. Dé plek waar u uw ideeën deelt, in gesprek gaat en meebeslist. Bijvoorbeeld over plannen om uw dorp mooier, duurzamer of veiliger te maken.