Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 06-12-2023.

Toegankelijkheidsverklaring hoofdwebsite

Gemeente Opsterland voldoet volledig aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

  Status toegankelijkheidslabel van Website Gemeente Opsterland. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.(externe link)

  Deze verklaring geldt voor de website(s):

  Andere websites

  Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

  Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

  Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

  Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten.

  Neem dan contact op met het Publiekscentrum

  Gemeente Opsterland