Cultuur

Cultuur in Opsterland leeft! Een goed cultureel aanbod is goed voor zowel inwoners als bezoekers van de gemeente. Cultuur verbetert de levendigheid van dorpen en kernen.

Waar zet gemeente Opsterland zich voor in?

Gemeente Opsterland wil een onderscheidend cultureel aanbod voor volwassenen én kinderen. De gemeente probeert verenigingen en stichtingen die actief zijn in het culturele veld zo goed mogelijk te ondersteunen.

Cultuureducatie

Met cultuureducatie stimuleren we de culturele ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren zich uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. 

De gemeente ondersteunt de scholen financieel om Individuele Muzikale Vorming (IMV) mogelijk te maken in de klas. Daarnaast ontwikkelt de cultuurcoach samen met de scholen een aantrekkelijk aanbod van culturele activiteiten, zodat de kinderen al in een vroeg stadium kennismaken met cultuur uitingen en –activiteiten.

Subsidie Cultuur Evenementen Opsterland

Wilt u een activiteit of evenement organiseren op het gebied van cultuur? Dan kunt u de Subsidie Cultuur Evenementen Opsterland aanvragen.

De gemeente ondersteunt culturele initiatieven met een bijdrage, om de organisatie van een breed scala aan grotere en kleinere cultuurevenementen en –activiteiten mogelijk te maken.

De Bibliotheek

De gemeente ondersteunt de De Bibliotheken Zuidoost Fryslân jaarlijks met een bijdrage. Daarmee kan de bibliotheek een scala aan activiteiten organiseren. Kijk voor meer op:  www.bzof.nl

De Musea

Musea zijn belangrijk om het verhaal van Opsterland te vertellen en die verhalen te laten zien. Want zonder de geschiedenis, is het een stuk lastiger om het heden te begrijpen. In Opsterland zijn 3 musea, die door de gemeente worden ondersteund. 

Meer informatie

Heeft u vragen over culturele zaken of vragen over het aanvragen van subsidie voor cultuur? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum 

Of maakt gebruik van het 'Contactformulier cultuur'. 

Contactformulier cultuur

Bugel