Home

Nieuws

Projecten

  • Omgevingswet

    Bent u van plan om te bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen, bomen te kappen of iets te veranderen in uw woonomgeving? Dan krijgt u te maken met de nieuwe Omgevingswet.

  • Energie in Opsterland

    Opsterland in 2035 energieneutraal: dat is onze ambitie! Dit doen wij samen met onze inwoners, bedrijven en partners.

  • Kansen voor Beetsterzwaag

    In Beetsterzwaag komt een kindcentrum. Het wordt één gebouw, waarin in De Finne, Kinderwoud en V.V. De Sweach een plek krijgen.