Inwoners

Nieuws Bekijk meer nieuws

(Accordion ingeklapt)

Voor het toezicht op de blauwe parkeerzones gebruiken de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Opsterland sinds kort digitale apparatuur. Ook de boa’s in Oost- en ...
Lees meer over 'Boa’s controleren digitaal op parkeren blauwe zones'

(Accordion ingeklapt)

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt vandaag dat de gemeente Opsterland de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten ten behoeve van proefboringen in N...
Lees meer over 'Uitspraak Raad van State inzake proefboring Nij Beets biedt perspectief voor de gemeente Opsterland'

(Accordion ingeklapt)

Welke regels gelden er voor de kinderopvang, op de scholen en in het voortgezet onderwijs na de zomervakantie?
Lees meer over 'Hoe gaan we na de zomervakantie veilig naar de kinderopvang, scholen en het voortgezet onderwijs? '

(Accordion ingeklapt)

Vanaf 10 augustus gaat aannemersbedrijf Nota uit Sneek verder met de volgende fase van de Herinrichting Sinneblom / Nylân in Gorredijk.
Lees meer over 'Wegafsluiting gedeelte Nylân in Gorredijk'

(Accordion ingeklapt)

De regio is blij dat vandaag de Minister van LNV, Carola Schouten, bekend heeft gemaakt dat de Regio Deal Zuidoost Friesland is gesloten en het Rijk € 15 miljoen investeert. De overheden in ...
Lees meer over 'Rijk en regio investeren € 30 miljoen in Regio Deal Zuidoost Friesland'