Home

Nieuws

RSS feed

Projecten

  • De nieuwe Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Deze wet brengt grote veranderingen met zich mee voor gemeente, bewoners en organisaties. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke initiatieven. Met behulp van één digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten en zo nodig vergunningen aan te vragen.
  • In Beetsterzwaag komt een kindcentrum. Het wordt één gebouw, waarin in De Finne, Kinderwoud en V.V. De Sweach een plek krijgen.
  • Er komt een snelfietsroute tussen Ureterp en Drachten. Wij willen hiermee de veiligheid voor fietsers verbeteren.