Inwoners

Nieuws Bekijk meer nieuws

(Accordion ingeklapt)

wegwerkzaamheden teaser
De gemeente Opsterland laat de komende weken onderhoud verrichten aan verschillende asfaltwegen in de gemeente.
Lees meer over 'Verkeershinder door onderhoud aan asfaltwegen'

(Accordion ingeklapt)

Zaterdagmiddag 6 oktober 2018 vond er in het gemeentehuis in Beetsterzwaag een bijeenkomst plaats voor nieuwe inwoners van Opsterland. Het was een geslaagde middag!
Lees meer over 'Geslaagde bijeenkomst voor nieuwe inwoners'

(Accordion ingeklapt)

Bezoekers van Beetsterzwaag kunnen binnen de blauwe zone in het vervolg twee uur parkeren in plaats van één uur. Dit parkeerbesluit is één van de maatregelen om de par...
Lees meer over 'Winkelend publiek Beetsterzwaag krijgt meer tijd voor inkopen'

(Accordion ingeklapt)

wegwerkzaamheden teaser
In opdracht van de gemeente Opsterland gaat aannemersbedrijf De Samenwerking B.V. uit Elsloo de straat Compagnonsfeart/Klein Groningen te ...
Lees meer over 'Wegafsluiting straat Compagnonsfeart Klein Groningen te Wijnjewoude'

(Accordion ingeklapt)

De gemeente Opsterland laat een begroting 2019 zien met een meerjarig positief beeld. Uit de begroting blijkt dat Opsterland haar financiële positie optimaal inzet, al is de toekomst niet zo...
Lees meer over 'Opsterland gaat voor duurzame, inclusieve en leefbare dorpen'