Inwoners

Nieuws Bekijk meer nieuws

(Accordion ingeklapt)

Als het glad is, strooit gemeente Opsterland volgens twee routes: de A- en de B-route. Hierin heeft de A-route de prioriteit boven de B-route. De routes zijn verdeeld naar het gebruik en bereikba...
Lees meer over 'Strooien (bij gladheid)'

(Accordion ingeklapt)

Op 14 december hebben de wethouders Engbert van Esch, Jack Jongebloed en Rob Jonkman van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO-samenwerkende gemeenten) het manifest ...
Lees meer over 'OWO-gemeenten tekenen manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen'

(Accordion ingeklapt)

Het gemeentehuis en dus ook de loketten van het Gebiedsteam zijn Eerste en Tweede Kerstdag (25 en 26 december 2017) en 1 januari 2018 gesloten/telefonisch niet bereikbaar. Ook op de milieustraat ...
Lees meer over 'Gewijzigde openingstijden in de kerstvakantie'

(Accordion ingeklapt)

Op vrijdag 15 december 2017 (Koninkrijksdag) zijn vijf inwoners van Opsterland Nederlander geworden tijdens de naturalisatieceremonie. Dit is een welkomstbijeenkomst voor nieuwe Nederlanders die ...
Lees meer over 'Vijf inwoners van Opsterland genaturaliseerd'

(Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad vergadert op maandag 18 december 2017 vanaf 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Wilt u over onderstaande onderwerpen meepraten? Geef dit dan uiterlijk maandag 18 decem...
Lees meer over 'Openbare oriënterende raadsbijeenkomst op maandag 18 december'