Klimaatverandering, problemen in de wereldhandel en het opraken van fossiele brandstoffen maken het belangrijk dat we snel overstappen op andere vormen van energie. We moeten minder energie gebruiken en nieuwe manieren vinden om energie te maken en te delen. Dit is nodig om in de toekomst genoeg energie te hebben en om onze gemeente leefbaar te houden.

CO2-footprint

Om klimaatverandering tegen te gaan, is het cruciaal om wereldwijd de uitstoot van CO2 te verminderen. In Nederland maken we gebruik van de CO2-prestatieladder om deze verandering te sturen, gemeente Opsterland doet hier aan mee. 

CO₂-footprint 2023 gemeente Opsterland:

In 2023 zijn de grootste bronnen van CO₂-uitstoot als volgt:

  • Aardgasverbruik: 48%
  • Brandstofverbruik wagenpark: 31%
  • Zakelijk vervoer:10%
  • Elektriciteitsverbruik vastgoed: 9%
  • Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen: 1%
  • Elektriciteitsverbruik wagenpark: 1%

Download de CO2-footprint 2023

Belangrijkste maatregelen uit het plan van aanpak

De belangrijkste maatregelen uit ons plan van aanpak staan hieronder weergeven in de tabel. 

Reductiemaatregel

Verwachte reductie

Uitvoering

Verduurzaming M.F.C. De Wier~6% CO2-reductieTeam Vastgoed
Gemeente Opsterland - 100% vervangen diesel voor HVO wagenpark~20% CO2-reductieTeam Uitvoering
Gemeente Opsterland - Inkopen groen gas voor verwarmen vastgoed~20% CO2-reductieTeam Vastgoed

Participatie

Wij doen mee aan samenwerkingen waar bedrijven, overheden en organisaties nieuwe ideeën en ontwikkelingen delen. Voorbeelden hiervan zijn:

Friese Energie Tafel (FET)

Aan de Friese Energietafel (FET) werken we samen aan een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem voor Fryslân. We kijken verder dan onze eigen grenzen en werken samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, netbeheerders én de mienskip. Door dit netwerk vol kennis en ambitie vinden we samen slimme oplossingen voor schone energie in Fryslân.

Bij de Friese Energietafel pakken we verschillende taken aan, zoals de energie-infrastructuur en de warmtetransitie. Ook werken we aan andere nieuwe ontwikkelingen, altijd met aandacht voor CO2-reductie. We zetten hier samen de schouders onder, zoals we dat in Fryslân al vaker hebben gedaan.

Homepage | Energietafel (frieseenergietafel.nl)

Vereniging Circulair Friesland

Wij willen van onze provincie de meest circulaire regio maken in 2025. Fryslân heeft grote plannen en werkt hard aan dit doel. Dit betekent: niet alleen praten, maar vooral doen. We werken hier allemaal aan mee, zowel individueel als samen, want samen staan we sterker. Daarvoor is de vereniging.

Homepage - Vereniging Circulair Friesland

De Transitievisie Warmte

Het doel van de Nederlandse overheid is om in 2050 geen schadelijke broeikasgassen zoals CO2 meer uit te stoten. Door minder aardgas te gebruiken en uiteindelijk alle gebouwen aardgasvrij te maken, verminderen we de uitstoot van CO2. Zo voorkomen we dat het klimaat verder opwarmt.

Daarom gaan we de komende dertig jaar dingen anders doen. Nu gebruiken we aardgas om gebouwen te verwarmen, te koken en te douchen. De komende jaren stappen we over op duurzame warmtebronnen. Deze verandering noemen we de warmtetransitie.

De warmtetransitie is niet van de ene op de andere dag klaar. Er komt veel bij kijken. Een goede voorbereiding is daarom belangrijk. Door hier nu over na te denken, zijn we straks beter voorbereid.

De gemeente Opsterland werkt samen met de gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf aan een Transitievisie Warmte. Door dit samen te doen, kunnen we van elkaars kennis en ervaring leren.

Homepage | Transitievisie Warmte OWO-gemeenten (ireporting.nl)

Wat kunt u doen?

Benieuwd wat u zelf als ondernemer of inwoner kunt doen om energie te besparen en daarmee minder CO2 vrij te laten komen?

SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen)

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. 

Meer informatie over SKOA

Op de website van SKAO vindt u meer informatie over de certificering. 

Meer informatie

Meer informatie & contact

energie@opsterland.nl