Subsidie Cultuur Evenementen Opsterland

Wilt u een activiteit of evenement organiseren op het gebied van cultuur? Dan kunt u Subsidie Cultuur Evenementen Opsterland aanvragen.

Voorwaarden 

De Subsidieregeling Cultuur Evenementen Opsterland is bedoeld voor het ondersteunen van initiatieven die zorgen voor:

 • een vernieuwend en breder cultuuraanbod in de gemeente Opsterland;
 • de versterking van de culturele infrastructuur in de gemeente;
 • een bijdrage aan de promotie van de gemeente en de aantrekkelijkheid voor de eigen inwoners en bezoekers van buiten de gemeente.

Aanvraag

Direct regelen

Afhankelijk van het doel en de omvang kan de subsidieregeling op twee manieren worden aangevraagd.

Aanvraag kleine activiteiten/evenementen 

Deze aanvraag is bedoeld voor kleine, reguliere activiteiten/evenementen op lokaal niveau,

 • die zich richten op publiek uit eigen dorp en omgeving;
 • die bijdragen bij aan de versterking van cultuur in de (lokale) mienskip van Opsterland.

En verder:

 • er is een vast maximaal bedrag per activiteit beschikbaar;
 • deze aanvraag wordt niet getoetst aan criteria;
 • het gaat niet om een structurele subsidie;
 • om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een aanvraag worden ingediend, dat kan twee keer per jaar.

Wilt u een subsidieaanvraag indienen voor kleine activiteiten/evenementen? Vul dan tijdens de aanvraagperiode het formulier 'Aanvraag Subsidie Cultuur Evenementen - Klein' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie.

Aanvraag grote activiteiten/evenementen

Deze aanvraagprocedure is bedoeld voor grote(re) activiteiten/evenementen, 

 • die zich richten op een (boven)regionaal, provinciaal of zelfs landelijk publiek;
 • die zorgen voor een vernieuwend en breder aanbod, versterking van de infrastructuur en de promotie van Opsterland;
 • die veel publiek trekken ook van buiten de gemeente.

En verder:

Wilt u een subsidieaanvraag indienen voor grote activiteiten/evenementen? Vul dan tijdens de aanvraagperiode het formulier 'Aanvraag Subsidie Cultuur Evenementen - Groot' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie.

Aanpak

Voor de 'Aanvraag Subsidie Cultuur Evenementen - Klein' zijn er per jaar twee aanvraagperiodes. 

 • De aanvraagtermijn voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari t/m 30 juni, loopt van 1 september t/m 31 oktober daaraan voorafgaand.
 • De aanvraagtermijn voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 juli t/m 31 december, loopt van 1 maart t/m 30 april daaraan voorafgaand.

Voor de 'Aanvraag Subsidie Cultuur Evenementen - Groot' moet uw complete aanvraag uiterlijk 13 weken voor de start van uw activiteit/evenement zijn ingediend.

Goed om te weten

In de Subsidieregeling Cultuur Evenementen Opsterland staan in detail de voorwaarden en de maximale hoogte van de subsidie beschreven.

De subsidieregeling is niet bedoeld voor:

 • aanvragen voor een 'mienskips'-activiteit (dorpsfeest, Koningsdag, etc.)
 • aanvragen van een niet-culturele vereniging of –instelling (sportverenigingen, dorpsbelangen, ondernemingen, recreatie/toeristische instellingen, onderwijs, etc.)
 • aanvragen voor een commercieel evenement, met een culturele insteek (bijv. popconcerten en –festivals)

Tips

Soms is een vergunning nodig voor het houden van een activiteit. Bekijk meer informatie over een evenementenvergunning

Voorbeeldbegroting

Bekijk de voorbeeldbegroting.

Meer informatie

Heeft u vragen over culturele zaken of vragen over het aanvragen van subsidie voor cultuur? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Of maakt gebruik van het 'Contactformulier cultuur'. 

Contactformulier cultuur

Friese paarden