Wilt u een activiteit of evenement organiseren? Vaak heeft u hier een vergunning voor nodig. Naast toestemming om ergens iets te organiseren heeft u vaak ook nog ontheffingen nodig voor bijvoorbeeld het schenken van alcohol of brandveilig gebruik van een tent.  

De gemeente is bij de meeste evenementen verantwoordelijk voor de veiligheid. Soms is er een evenementenvergunning nodig om ervoor te zorgen dat de organisator het evenement op een verantwoorde manier uitvoert. In andere gevallen is een melding klein evenement voldoende.

Oerrock

Direct regelen

Download hieronder de aanvraag evenementenvergunning en Melding klein evenement

Melden van een klein evenement

Voldoet het evenement dat u organiseert aan de hieronder genoemde voorwaarden, dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. Een melding is dan voldoende.

Voorwaarden:

  • Het aantal aanwezigen is niet meer dan 500 personen.
  • Het evenement vindt tussen 7.00 uur en 00.00 uur plaats.
  • Er is geen (mechanisch versterkte) muziek te horen vóór 9.00 uur en na 23.00 uur.
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid en staat het verkeer en hulpdiensten niet in de weg.
  • Er worden geen grote objecten geplaatst, dus kleine objecten met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object tot een maximum van 50 m2 per straat. Of één tent die voldoet aan de brandveiligheidseisen (wat onder meer inhoudt, dat daarin niet meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn).
  • De organisator doet binnen vier weken vóór het evenement melding aan de burgemeester, als het aantal aanwezigen meer dan 200 personen is.

Extra informatie voor uw aanvraag evenementenvergunning

Gaat u ook alcohol schenken?

Als u een evenement organiseert buiten een horecabedrijf, dan heeft u ook een ontheffing van de Alcoholwet nodig. Hiervoor kunt u de gegevens invullen op het formulier voor de evenementenvergunning. Voor het aanvragen van een ontheffing van de Alcoholwet bent u leges verschuldigd.

Brandveilig gebruik

Wanneer tijdens het evenement een tent of ander tijdelijk bouwwerk wordt geplaatst of gebruikt waar meer dan 50 personen in kunnen, dan heeft u ook een vergunning voor brandveilig gebruik nodig. De gegevens hiervoor kunt u invullen op het formulier voor de evenementenvergunning.

Daarnaast moet u het volgende aanleveren:

  • Een plattegrond, waar de nooduitgangen op aangegeven zijn en waar de brandblussers staan en waar de verplichting hangt/staat;
  • Een situatietekening waar de tent of het bouwwerk geplaatst wordt;
  • Een certificaat (brandveiligheid) van de tent.

Voor het aanvragen van een vergunning Brandveilig gebruik bent u leges verschuldigd.

Wanneer meldt u een evenement aan en dient u een evenementenvergunning in? 

De melding voor een klein evenement moet minimaal vier weken vóór het evenement worden ingediend. De aanvraag evenementenvergunning moet minimaal acht weken vóór het begin van het evenement ingediend worden. 

Download de formulieren op deze pagina bij Direct Regelen. Wij kunnen u ook een formulier toesturen; stuur daarvoor een e-mail naar gemeente@opsterland.nl. Langskomen bij het Publiekscentrum op het gemeentehuis kan ook.

Evenementen en de Wet natuurbescherming

Fryslân bruist van de evenementen! En dat is iets om trots op te zijn. Evenementen kunnen soms effect hebben op de natuur. En dan komt de Wet natuurbescherming om de hoek kijken. De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor de Wet natuurbescherming in onze provincie en kan ontheffingen of vergunningen afgeven. Voor grote, complexe evenementen geldt dat de aanvraag voor zo’n vergunning of ontheffing zes maanden voor de datum bij de provincie binnen moet zijn. Dat geldt alleen voor evenementen die 2000 of meer bezoekers per dag trekken en:
- meer dan 2000 bezoekers per dag trekken;
- gebruikmaken van versterkt geluid en kunstlicht;
- meerdaags zijn;
- doorgaan in de avond (na 18:00 uur) en
- zich in of nabij een Natura 20000-gebied bevinden, waarbij mogelijk beschermde dier- of plantensoorten verstoord, gedood of op een andere manier aangetast worden.

Slechts een zeer klein deel van de evenementen in Fryslân zal onder bovenstaande beschrijving vallen. Voor andere evenementen geldt deze termijn niet.

Let op: deze werkwijze treedt op 1 januari 2023 in werking, maar geldt pas vanaf 1 juli 2023. Dat geeft organisatoren van grote evenementen de tijd om hun aanvraag op tijd in te dienen. Voor evenementen die in de tussentijd plaatsvinden of net na 1 juli (in de zomer van 2023) zijn, is deze planning niet altijd haalbaar. Daarom gaat de provincie met die aanvragen flexibel om met de termijn.

Organiseert u een evenement en wilt u weten wat u kunt doen om daarbij rekening te houden met de natuur? Dan vindt u meer informatie over de Wet natuurbescherming in brochure op www.fryslan.frl/evenementen-wnb(externe link).

Geluidsnorm

Over de blootstelling van het publiek aan geluid bestonden nog geen afspraken.
Dat is nu veranderd. Er is een convenant ondertekend door evenementenmakers,
poppodia en de Nationale Hoorstichting. In de onderstaande bijlages vindt u meer informatie hierover. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland