Wilt u een activiteit of evenement organiseren? Vaak heeft u hier een vergunning voor nodig. Naast toestemming om ergens iets te organiseren heeft u vaak ook nog ontheffingen nodig voor bijvoorbeeld het schenken van alcohol of brandveilig gebruik van een tent.  

De gemeente is bij de meeste evenementen verantwoordelijk voor de veiligheid. Soms is er een evenementenvergunning nodig om ervoor te zorgen dat de organisator het evenement op een verantwoorde manier uitvoert. In andere gevallen is een melding klein evenement voldoende.

Oerrock

Melden van een klein evenement

Voldoet het evenement dat u organiseert aan de hieronder genoemde voorwaarden, dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. Een melding is dan voldoende.

Voorwaarden:

  • Het aantal aanwezigen is niet meer dan 500 personen.
  • Het evenement vindt tussen 09.00 uur en 23.00 uur plaats.
  • Er is geen muziek te horen vóór 7.00 uur en na 23.00 uur.
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid en vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • Er worden geen grote objecten geplaatst.
  • De organisator doet binnen vier weken voorafgaand aan het evenement melding aan de burgemeester.

Gaat u ook alcohol schenken?

Als u een evenement organiseert buiten een horecabedrijf, dan heeft u ook een ontheffing van de Drank- en Horecawet nodig. Hiervoor kunt u de gegevens invullen op het formulier voor de evenementenvergunning. Voor het aanvragen van een ontheffing van de Drank- en Horecawet bent u leges verschuldigd.

Brandveilig gebruik

Wanneer tijdens het evenement een tent of ander tijdelijk bouwwerk wordt geplaatst of gebruikt waar meer dan 50 personen in kunnen dan, heeft u ook een vergunning voor brandveilig gebruik nodig. De gegevens hiervoor kunt u invullen op het formulier voor de evenementenvergunning.

Daarnaast moet u het volgende aanleveren:

  • Een plattegrond met daarop aangegeven waar de nooduitgangen zijn en waar de brandblussers staan en waar de verplichting hangt/staat;
  • Een situatietekening waar de tent/bouwwerk geplaatst wordt;
  • Een certificaat (brandveiligheid) van de tent.

Voor het aanvragen van een vergunning Brandveilig gebruik bent u leges verschuldigd.

Wanneer meldt u een evenement aan en dient u een evenementenvergunning in? 

De melding voor een klein evenement moet minimaal vier weken vóór het evenement worden ingediend. De aanvraag evenementenvergunning moet minimaal acht weken vóór het begin van het evenement ingediend worden. 

Download de formulieren onderaan de pagina bij Direct Regelen. Wij kunnen u ook een formulier toesturen; stuur daarvoor een e-mail naar gemeente@opsterland.nl.

Langskomen

Langskomen bij het Publiekscentrum op het gemeentehuis kan ook.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland