Wilt u een activiteit of evenement organiseren? Vaak heeft u hier een vergunning voor nodig. Naast toestemming om ergens iets te organiseren heeft u vaak ook nog ontheffingen nodig voor bijvoorbeeld het schenken van alcohol of brandveilig gebruik van een tent.  

De gemeente is bij de meeste evenementen verantwoordelijk voor de veiligheid. Soms is er een evenementenvergunning nodig om ervoor te zorgen dat de organisator het evenement op een verantwoorde manier uitvoert. In andere gevallen is een melding klein evenement voldoende.

Oerrock

Direct regelen

Download hieronder de aanvraag evenementenvergunning en Melding klein evenement

Melden van een klein evenement

Voldoet het evenement dat u organiseert aan de hieronder genoemde voorwaarden, dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. Een melding is dan voldoende.

Voorwaarden:

  • Het aantal aanwezigen is niet meer dan 500 personen.
  • Het evenement vindt tussen 7.00 uur en 00.00 uur plaats.
  • Er is geen (mechanisch versterkte) muziek te horen vóór 9.00 uur en na 23.00 uur.
  • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, fiets-, bromfiets- of parkeergelegenheid en staat het verkeer en hulpdiensten niet in de weg.
  • Er worden geen grote objecten geplaatst, dus kleine objecten met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object tot een maximum van 50 m2 per straat. Of één tent die voldoet aan de brandveiligheidseisen (wat onder meer inhoudt, dat daarin niet meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig zijn).
  • De organisator doet binnen vier weken vóór het evenement melding aan de burgemeester, als het aantal aanwezigen meer dan 200 personen is.

Extra informatie voor uw aanvraag evenementenvergunning

Gaat u ook alcohol schenken?

Als u een evenement organiseert buiten een horecabedrijf, dan heeft u ook een ontheffing van de Alcoholwet nodig. Hiervoor kunt u de gegevens invullen op het formulier voor de evenementenvergunning. Voor het aanvragen van een ontheffing van de Alcoholwet bent u leges verschuldigd.

Brandveilig gebruik

Wanneer tijdens het evenement een tent of ander tijdelijk bouwwerk wordt geplaatst of gebruikt waar meer dan 50 personen in kunnen, dan heeft u ook een vergunning voor brandveilig gebruik nodig. De gegevens hiervoor kunt u invullen op het formulier voor de evenementenvergunning.

Daarnaast moet u het volgende aanleveren:

  • Een plattegrond, waar de nooduitgangen op aangegeven zijn en waar de brandblussers staan en waar de verplichting hangt/staat;
  • Een situatietekening waar de tent of het bouwwerk geplaatst wordt;
  • Een certificaat (brandveiligheid) van de tent.

Voor het aanvragen van een vergunning Brandveilig gebruik bent u leges verschuldigd.

Wanneer meldt u een evenement aan en dient u een evenementenvergunning in? 

De melding voor een klein evenement moet minimaal vier weken vóór het evenement worden ingediend. De aanvraag evenementenvergunning moet minimaal acht weken vóór het begin van het evenement ingediend worden. 

Download de formulieren op deze pagina bij Direct Regelen. Wij kunnen u ook een formulier toesturen; stuur daarvoor een e-mail naar gemeente@opsterland.nl. Langskomen bij het Publiekscentrum op het gemeentehuis kan ook.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland