In november 2018 is er een motie ingediend om de mogelijkheid van tiny houses binnen de gemeente Opsterland te onderzoeken. Hierop is de initiatiefgroep Tiny House Opsterland (inmiddels TinySinneblom) met een voorstel voor een pilot gekomen. De gemeente en de initiatiefgroep werken samen om de pilot van de grond te krijgen.

Wat is een tiny house?

Een tiny house is een kleine, volwaardige en vrijstaande woning met een vloeroppervlak van maximaal 50 vierkante meter. De bedoeling is om een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten. De huisjes worden vaak dan ook gebouwd van hergebruikte of ecologische materialen.

Tiny houses in Opsterland

De gemeente is sinds september 2019 in gesprek met de initiatiefgroep. Sindsdien zijn er al behoorlijk wat stappen gezet om tot realisatie van het project te komen: er is een vereniging opgericht, er is een beeldkwaliteitsplan gemaakt, er zijn juridische documenten opgesteld en de gemeente heeft een vergunning afgegeven voor de eerste huisjes. De verwachting is dat de eerste huisjes in 2024 geplaatst worden.

De belangrijkste afspraken op een rijtje:

  • Er wordt voor een periode van 10 jaar een stuk grond voor tiny houses beschikbaar gesteld in Gorredijk. Het betreft het terrein bij de 'vliegenmeppers' op de hoek van Nijlân en Sinneblom (naast de Wrotterspôle).
  • Na 3 jaar gaan wordt besloten of de huisjes na 10 jaar mogen blijven staan. Het gaat dus in eerste instantie om tijdelijke bewoning. De huisjes moeten wel voldoen aan het permanente Bouwbesluit.
  • Er is een plan gemaakt voor het terrein. Dit plan is bijgevoegd.
  • Er is op het terrein plek voor 7 tiny houses. De initiatiefgroep wijst de kavels toe.
  • De bewoners van de tiny houses worden inwoners van Opsterland. Zij krijgen een adres en schrijven zich hierop in.

Renske Holwerda, initiatiefneemster van het eerste uur: “Tiny houses zijn nog een relatief nieuw verschijnsel in Nederland en veel gemeenten krijgen er voor het eerst mee te maken. Dat betekent veel uitzoekwerk voor zowel de gemeente als de initiatiefnemers. We hebben als initiatiefgroep de afgelopen jaren een goed contact met de gemeente gekregen en zijn blij met de prettige samenwerking. We hebben er veel zin in om op de Sinneblom te gaan wonen!”

Meer informatie

Voor de meest actuele informatie over het project kunt u terecht op de website van de initiatiefgroep. Als er kavels beschikbaar zijn, wordt dat ook gecommuniceerd via deze website. Ook kunt u de groep volgen op Instagram.

Nieuwsbrief