Bekijk het overzicht van actuele nieuwsberichten van de gemeente Opsterland.

 • Guerrilla acties voortgezet onderwijs

  Acht uur vanmorgen en wat was het koud! Dik ingepakt kwamen de leerlingen van OSG Slingeland- De BHS aan op school. Daar werden ze, mede door wethouder Durk Durksz, ontvangen met complimenten, tenminste als de fietsverlichting in orde was.

 • Wie is of kent de eigenaren van deze vaartuigen?

  Bij controlewerkzaamheden door de gemeente Opsterland en Wetterskip Fryslân is geconstateerd dat al geruime tijd In de Nije Feart, t.h.v. Polderdyk in Nijbeets onbeheerde vaartuigen zijn aangelegd. De gemeente is op zoek naar de eigenaren van deze vaartuigen.

 • Koninklijke erepenning voor toneelvereniging Rjucht en Sljucht voor 150-jarig bestaan

  De toneelvereniging Rjucht en Sljucht is de op één na oudste vereniging in het dorp Tijnje. Opgericht in het jaar 1872 bestaat de vereniging dit jaar dus 150 jaar. Een zeer bijzondere mijlpaal die de vereniging zaterdag 10 december heeft gevierd. Hoe bijzonder een 150-jarig bestaan eigenlijk is, bleek uit de voucher die de vereniging van wethouder Libbe de Vries heeft ontvangen.

 • Subsidieregeling ‘Mienskip en Bedriuw yn Ferbining’ brengt inwoners en lokale ondernemingen bij elkaar

  De regeling subsidieert initiatieven die meermaals per jaar terugkomen en vanuit een stichting of vereniging zijn ingediend. Daarnaast is het een vereiste dat bij het initiatief twee lokale ondernemingen betrokken worden. Er is ruimte voor 15 initiatieven per regio en voor de regio Wadden zes initiatieven.

 • Stappen maken voor De Skâns

  De raad van Opsterland kwam gisteravond bijeen voor een raadsconferentie met als doel om kaders te bespreken voor een nieuw cultureel centrum De Skâns.

 • Sandra van ’t Hooge benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur

  Het college van B&W stelde in de vergadering van vanmorgen Sandra van ’t Hooge aan als gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Opsterland. Hiertoe besloot het college na de unanieme voordracht door de selectie- en adviescommissie die de sollicitatieprocedure begeleiden.

 • Besluitvormende raadsvergadering op 12 december 2022

  Op maandag 12 december vindt er vanaf 19.30 uur een besluitvormende raadsvergadering plaats in de raadszaal in Beetsterzwaag. Publiek is van harte welkom. De bijeenkomst is ook live te volgen via de gemeentewebsite.

 • Subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed gemeente Opsterland

  Bent u van plan om verduurzamingsmaatregelen te realiseren voor een dorpshuis, sportvereniging of zwembad? Of heeft u wellicht verduurzamingsmaatregelen gerealiseerd vanaf 1 januari 2022? Vul dan het aanvraag formulier ‘Aanvraag Subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed Opsterland’ in. Mogelijk komt u in aanmerking voor de subsidie. Lees de subsidieregeling goed door, voordat u subsidie aanvraagt.

 • Kinderburgemeester: een populair beroep

  Iselin (10 jaar) ontdekte dat Opsterland nog geen kinderburgemeester had en stuurde daarom een brief. Ze was de eerste die dat deed, ook om te laten weten dat ze graag voor deze functie in aanmerking komt. Woensdagmiddag 30 november ontving burgemeester Roolvink Iselin en haar moeder in het gemeentehuis.

 • Prestatieafspraken voor 2023 met De Bewonersraad, Elkien, WoonFriesland en de gemeente Opsterland

  Partijen zetten in op versnelde duurzaamheid en leefbaarheid in de dorpen. De gemeente Opsterland heeft samen met de corporaties Elkien, WoonFriesland en huurdersorganisatie De Bewonersraad voor 2023 nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Dit zijn afspraken waarin alle partijen hun bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestelijk beleid van Opsterland vastleggen. Sinds 2020 komen de vier partijen gezamenlijk tot deze prestatieafspraken. Duurzaamheid, toewijzing van huurwoningen en de leefbaarheid zijn de speerpunten in deze afspraken die in december ondertekend worden.

 • Kom ook naar de ondernemerstafel

  In het kader van de dag van de ondernemer zijn wethouder Anko Postma en Harry Berga op bezoek geweest bij verschillende ondernemers in Gorredijk, Beetsterzwaag, Ureterp en Bakkeveen. Hier hebben zij uitleg gekregen over de ondernemerstafel en wat dit inhoudt.

 • Openingstijden gemeentehuis op 20 december aanstaande

  Het gemeentehuis is op dinsdag 20 december tot 15.30 uur geopend.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland