• In het najaar van 2021 wordt gestart met de uitvoering van de afwaardering van de Sweachster- en Gerdyksterwei in Lippenhuizen en Beetsterzwaag. Dit betekent dat de weg veiliger wordt gemaakt. Meer informatie over de uitvoering leest u hier.
  Sweachsterwei Beetsterwaag
 • Op maandag 25 oktober vindt vanaf 19.30 uur de oriënterende behandeling van de begroting 2022 plaats in de raadzaal in Beetsterzwaag. Insprekers en pers zijn welkom op aanmelding. Vanwege de coronamaatregelen is de publieke tribune nog gesloten. De bijeenkomst is live te volgen via de gemeentewebsite.
  Raadszaal
 • Op woensdag 10 november 2021 is het de landelijke Dag van de Mantelzorg. In Opsterland zijn er veel inwoners die onbetaald zorg op zich nemen voor hun naaste. Als dank en waardering, organiseert de gemeente Opsterland een rondrit door de gemeente met verschillende excursies en lekkernijen langs de route.
  Mantelzorg
 • Door werkzaamheden aan de weg (betonverharding) is de Blauwe Kampwei in Nij Beets afgesloten van dinsdag 26 oktober tot en met vrijdag 5 november 2021.
  Wegwerkzaamheden
 • De gemeente plaatst deze herfst bladkorven op plaatsen waar veel bladeren vallen. Hierin kunt u bladeren van gemeentelijke bomen verzamelen. Daarnaast wordt er in diverse straten geveegd.
  Bladvegen
 • Op woensdag 13 oktober 2021 heeft Anko Postma, wethouder gemeente Opsterland, samen met Arjen Oosting, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling Noord en Oost, het bouwbord feestelijk onthuld als start voor de verdere ontwikkeling van 51 nieuwe woningen en kavels in Nij Loevestein in Gorredijk.
  Onthulling bouwbord nieuwbouwproject Nij Loevestein Gorredijk
 • Aannemersbedrijf A. Faber B.V. voert werkzaamheden uit in woonwijk De Vlecke in Gorredijk. In de wijk komt een nieuwe riolering en daarna worden de wegen herstraat.
  Wegwerkzaamheden
 • Onder luid gejuich van ongeveer zestig kinderen van Kindcentrum de Finne heropende wethouder Libbe de Vries 13 oktober speeltuin it Merkelân in Beetsterzwaag.
  Heropening speeltuin It Merkelân
 • In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbinding centraal. De Week tegen Eenzaamheid 2021 is van 30 september t/m 7 oktober. In deze week worden er ook dit jaar weer landelijk activiteiten georganiseerd om extra aandacht te vragen voor mensen die zich eenzaam voelen.
  Buurthuis