Bekijk het overzicht van actuele nieuwsberichten van de gemeente Opsterland.

 • Ellen van Selm voorgedragen als nieuwe burgemeester van Purmerend

  Vanavond heeft de gemeenteraad van Purmerend bekend gemaakt dat Ellen van Selm wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Purmerend. Zij is sinds
  1 december 2014 burgemeester van Opsterland.

  Ellen van Selm
 • Welkom nieuwe Nederlanders!

  Donderdagmiddag 7 juli 2022 was het feest in het Lycklamahûs in Beetsterzwaag, want daar werden elf inwoners van Opsterland genaturaliseerd. Zij legden de eed of belofte af en kregen daarna van burgemeester Ellen van Selm het officiële certificaat van het Nederlanderschap.

 • Lokaal Sportakkoord: doe een aanvraag!

  Heeft u een idee dat bijdraagt aan één of meerdere thema’s van het 'Lokaal Sportakkoord'? Of heeft u een concreet plan voor uw sportvereniging in samenwerking met andere partijen in de buurt? Doe dan een aanvraag!

  Sporten
 • Ontdek de drie - of vierwielfiets

  Heb je wel eens op een drie- of vierwielfiets gefietst? Zo’n fiets is ideaal voor als je niet meer op een tweewieler durft te fietsen. Bijvoorbeeld omdat op- en afstappen lastig is of je evenwicht niet zo goed meer is. Een driewielfiets houd je in evenwicht vanwege de extra wielen die de fiets heeft. Wil je wel eens weten hoe het is om op zo'n fiets te fietsen? Kom dan op 14 juli naar de gratis Ontdekdag van de Fietsersbond.

  Drie nieuwe doortraproutes
 • Nieuwe verkoopprocedure bouwkavels

  De gemeente Opsterland hanteert een nieuwe verkoopprocedure om er nog beter voor te zorgen dat belangstellenden voor een bouwkavel gelijke kansen krijgen. Dit betekent dat de gemeente op de website en in de Sa! aankondigt dat de verkoop van vrije bouwkavels start. Gedurende een periode van vier weken kan elke geïnteresseerde reageren via een inschrijfformulier.

  Bouwplaats
 • Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland

  Gemeentesecretaris en algemeen directeur Marjan van der Weij vertrekt bij Opsterland. Vanaf 1 september start zij in haar nieuwe functie als directeur bij de provincie Drenthe. “Deze functie kwam op mijn pad en liet me niet meer los. Ik heb er ontzettend veel zin in en ga tegelijkertijd de fijne collega’s, hun drive en ambities in Opsterland missen” licht Van der Weij haar beslissing toe.

  Gemeentesecretaris Marjan van der Weij
 • Voet- en fietsbrug Kortezwaag vanaf 4 juli gestremd

  De Koartsweachsterbrêge over de Opsterlandse Compagnonsvaart in Gorredijk is tijdelijk gestremd. De Koartsweachsterbrêge over de Opsterlandse Compagnonsvaart in Gorredijk is tijdelijk gestremd. De fiets- en voetbrug kan vanwege versnelde slijtage aan het brugscharnier niet langer worden geopend. Om de pleziervaart door te laten gaan wordt de brug daarom tijdelijk verwijderd. Pleziervaart Turfroute ondervindt geen hinder. 

  Gorredijk
 • Opsterland is grensverleggend

  De gemeente Opsterland is uitgeroepen tot `meest grensverleggende gemeente van Nederland’. Op het jaarlijkse congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nam een delegatie van het gemeentebestuur vanmorgen de bijbehorende oorkonde in ontvangst.

  Global Goals
 • Raad ontvangt pamflet van LTO Opsterland

  De Hoofdstraat in Beetsterzwaag stroomde vanavond vol met trekkers. De gemeenteraad ontving er -voorafgaand aan de oriënterende raadsvergadering- een pamflet van zo’n 50 Opsterlandse boeren. Namens de boeren sprak voorzitter Bert van den Brink van LTO Opsterland (de ondernemersvereniging voor boeren en tuinders) de raadsleden toe.

  Boerenprotest
 • Bijeenkomst nieuwe inwoner

  Bent u in 2020 of 2021 in Opsterland komen wonen, dan maken we graag kennis met u. We nodigen nieuwe inwoners uit voor een feestelijke bijeenkomst op 2 juli. De afgelopen jaren kon dit feestje niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen maar nu ontmoeten we u graag.

  Tuinfeest
 • Opsterland presenteert nieuw college

  De gemeente Opsterland heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad aanvaardde op dinsdagavond 21 juni de vorming van de nieuwe coalitie en de benoeming van de vier wethouders in het college.

  Nieuw college
 • Coalitieakkoord Opsterland - Mei-inoar foarút

  Onder de titel 'Mei-inoar foarút' presenteren de partijen Opsterlands Belang, FNP, PvdA en ChristenUnie het nieuwe coalitieakkoord voor de raadsperiode 2022-2026. Het doel van de coalitie is samen verder te bouwen aan de mooie gemeente Opsterland.

  Koningsdiep
RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland