Bekijk het overzicht van actuele nieuwsberichten van de gemeente Opsterland.

 • Wie is of kent de eigenaar van dit vaartuig?

  Bij controlewerkzaamheden door de gemeente Opsterland is geconstateerd dat al geruime tijd in de Nije Feart te Tijnje, ter hoogte van PR 64, dit vaartuig is aangelegd. De gemeente is op zoek naar de eigenaar van dit vaartuig.

 • Dodenherdenking 2023 Beetsterzwaag

  Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was. Waarnemend burgemeester Lex Roolvink heeft dit jaar het openingswoord in Beetsterzwaag verzorgd.

 • Weghalen trampolines en andere speeltoestellen

  Op sommige openbare plekken in de gemeente staan losse speeltoestellen zoals trampolines of voetbalgoals. Bij ons is niet altijd bekend wie deze heeft geplaatst. Als u eigenaar bent van een dergelijk toestel, dan vragen wij u om deze toestellen op te ruimen of te verplaatsen naar eigen terrein.

 • Dodenherdenking Beetsterzwaag

  Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was. In Beetsterzwaag zal dat plaatsvinden in de Dorpskerk.

 • Nieuwe inkoopkalender beschikbaar

  Heeft u belangstelling voor een aanbesteding van de gemeente Opsterland? Bekijk dan de nieuwe inkoopkalender.

 • Feilich en relaxed fytse mei de fytsspegel

  Heb je wel eens gehoord van fietsspiegels? Met zo'n spiegel heb je altijd goed zicht op wat er achter je gebeurt en weet je dus wat voor verkeer je kunt verwachten

 • Negen inwoners van Opsterland ontvangen Koninklijke onderscheiding

  Dit jaar bezocht het college van B&W negen Opsterlanders tijdens de traditionele lintjesregen. Zij ontvingen uit naam van de Koning en uit handen van burgemeester Roolvink een Koninklijke onderscheiding voor hun jarenlange belangeloze inzet.

 • Nieuwe Woonvisie Gemeente Opsterland

  We werken op dit moment aan een nieuwe versie van de Woonvisie. Met deze Woonvisie legt de gemeente haar woonbeleid voor de komende jaren vast.

 • Wie moet in Fryslân welke oever onderhouden?

  Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de oevers langs de vaarwegen in Fryslân? Op die vraag geven de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân antwoord via een digitale kaart.

 • Wie is of kent de eigenaar van dit vaartuig?

  Update: de woonboot is inmiddels weggehaald.
  Er is geconstateerd dat al geruime tijd in de Heafeart te Tijnje , ter hoogte van de Warrewei, een woonboot is aangelegd. De gemeente is op zoek naar de eigenaar van dit vaartuig.

 • Ondertekening regionale Woondeals

  Donderdag 20 april werd de handtekening gezet onder de zes regionale Woondeals in Friesland. Dat betekent dat de Provinsje Fryslân, de Friese gemeenten en het Rijk zich samen sterk maken voor de bouw van ruim 17.500 woningen in heel Friesland.

 • Proef met biologische bestrijding eikenprocessierups

  Overlast door de brandharen van de eikenprocessierups is erg vervelend. Daarom haalt Opsterland de nesten van deze rupsen weg.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland