• Op maandag 29 november vindt er vanaf 19.30 uur een oriënterende raadsbijeenkomst plaats. Vanwege de coronacrisis komt de gemeenteraad niet bij elkaar in de raadzaal in Beetsterzwaag, maar wordt er via een digitale liveverbinding vergaderd.
  Gemeenteraad raadzaal
 • Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest als in de laatste weken. In het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar. Er wordt op korte termijn geen daling verwacht in de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames. Daarom grijpt het kabinet in, met strengere maatregelen. Deze maatregelen gaan in op zondag 28 november om 05.00 uur. Ze gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld.
  Coronabewijs
 • Door bestratingswerkzaamheden is een gedeelte van de Sjoelstrjitte in Gorredijk vanaf vrijdag 26 november tot en met vrijdag 3 december afgesloten voor het doorgaande verkeer.
  Wegwerkzaamheden
 • Oranje, dat is vanaf donderdag 25 november de kleur van het Lycklamahûs aan de Hoofdstraat in Beetsterzwaag. De gemeente Opsterland vraagt daarmee aandacht voor Orange the World, een internationale campagne om aandacht te vragen voor geweld tegen meisjes en vrouwen.
  Lycklamahus Beetsterzwaag
 • Wilt u carbidschieten op oudejaarsdag in de gemeente Opsterland? Dan moet u een melding doen bij de gemeente. Vul vóór 17 december het formulier  'Melding carbidschieten' in.
  Veilig carbidschieten
 • Afsluiting Bremerwei in Siegerswoude vanaf 22 november t/m 3 december.
  Wegwerkzaamheden bord
 • In verband met het bouwen van een nieuwe zendmast nabij de kruising Gerdyksterwei/De Walle zal de Gerdyksterwei gestremd zijn voor het doorgaande verkeer. De stremming geldt niet voor de fietsers en het openbaar vervoer.
  Wegwerkzaamheden
 • Er komt financiële steun voor bedrijven die worden geraakt door de nieuwe coronamaatregelen die sinds afgelopen zaterdag 13 november gelden. Het kabinet vervangt de eerder aangekondigde regeling Vaste Lasten Nachtsluiting horeca (VLN) door de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Het doel is getroffen ondernemers te ondersteunen met het betalen van hun vaste bedrijfskosten in het vierde kwartaal van 2021. Er komt ook aanvullende steun voor evenementen die door het aangekondigde verbod niet kunnen doorgaan. Daarnaast komt er steun voor de landbouwsector, de culturele sector en de sportsector.
  Geldbiljetten
 • Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Besmettingen ontstaan door contacten tussen mensen. Om elkaar, en vooral de kwetsbare mensen in onze samenleving, beter te beschermen tegen de sterk toegenomen aanwezigheid van het virus, komen er aanvullende maatregelen. Deze zijn erop gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport et cetera) zoveel mogelijk door, terwijl in de avond het aantal contactmomenten meer wordt beperkt. Deze maatregelen gaan in op zaterdag 13 november om 18.00 uur en gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. De situatie wordt op vrijdag 3 december opnieuw beoordeeld.
  Coronabewijs