De speeltuincommissies zijn verantwoordelijk voor het beheer en de eigen financiën. De gemeente stelt jaarlijks per speeltuin een vaststaande subsidie beschikbaar waar de speeltuincommissies aanspraak op kunnen maken.

Voorwaarden

Goed om te weten

  • De speeltuincommissies zijn verantwoordelijk voor het beheer van de eigen financiën.
  • De subsidie onderhoud speeltoestellen bedraagt € 250,- per speeltuin.

Het aanvraagformulier dient rechtsgeldig te worden ondertekend. Indien u als rechtspersoon de aanvraag indient, betekent dit dat uw aanvraag moet zijn ondertekend door alle vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van uw rechtspersoon.

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u voor een subsidie aanvragen voor speeltoestellen? Vul dan het formulier 'Aanvraag subsidie onderhoud speeltoestellen' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen').

Let op: het formulier 'Aanvraag subsidie onderhoud, speeltoestellen' kan jaarlijks worden in gediend doe dit vóór 1 december. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland