Comfortabel, duurzaam en veilig wonen. Soms moet u uw woning daarvoor aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan een traplift of zonnepanelen. Via de gemeente kunt u hiervoor geld krijgen in de vorm van deze twee leningen: de Blijverslening consumptief of een Verzilverlening. Met beide leningen kunt u uw huis duurzamer, levensloopbestendiger en/of asbestvrij maken. Allebei de leningen hebben gunstige financiële voorwaarden, zoals een lage, vaste rente.

Voorwaarden van de twee leningen: 

Blijverslening consumptief 

Onderstaand de belangrijkste voorwaarden. De volledige voorwaarden vindt u in de verordening en de beleidsregels.

 • Minimum leenbedrag € 2.500,-;
 • Maximum leenbedrag € 10.000,-;
 • De looptijd bedraagt maximaal 10 jaar;
 • Heeft u een partner? Dan moet uw partner ook aan de voorwaarden voldoen;
 • U kunt geen lening krijgen voor aanpassingen die al zijn uitgevoerd of al worden uitgevoerd;
 • De Blijverslening consumptief kan niet gebruikt worden om een van gas afhankelijke (verwarmings- of kook)installatie te financieren.
 • Van het geleende bedrag moet minimaal 50% worden aangewend voor voorzieningen die de levensloopbestendigheid van de woning vergroten. De andere 50% mag voor energiebesparende maatregelen of asbestverwijdering worden gebruikt.

Verzilverlening

Onderstaand de belangrijkste voorwaarden. De volledige voorwaarden vindt u in de verordening en de beleidsregels.

 • Minimum leenbedrag € 2.500,-;
 • Maximum leenbedrag € 40.000,-;
 • De looptijd bedraagt 75 jaar;
 • De rentevaste periode bedraagt 40 jaar;
 • Niet toegestaan voor huurders van een woning;
 • De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd 

Voorbeeld: in 2023 is de wettelijke AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. Dat betekent dat u op het moment van de lening aanvraag (in 2023) tenminste 56 jaar en 10 maanden moet zijn.

 • De WOZ waarde van de woning bedraagt maximaal € 503.112,- (peildatum 01-01-2023);
 • Heeft u een partner? Dan moet hij / zij ook aan de voorwaarden voldoen;
 • U kunt geen lening krijgen voor aanpassingen die al zijn uitgevoerd of al worden uitgevoerd;
 • De Verzilverlening kan niet worden gebruikt voor het financieren van (kook- of verwarmings)installaties die afhankelijk zijn van een gasaansluiting;
 • De Verzilverlening verhoogt uw maandlasten niet en is niet inkomensafhankelijk;
 • De Verzilverlening is een hypothecaire lening, hieraan zijn afsluitingskosten verbonden;
 • Als u een Verzilverlening heeft, kunt u daarna moelijker nog een extra hypotheek afsluiten. 

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u een Blijverslening consumptief of Verzilverlening aanvragen? Vul dan het formulier 'Aanvraag Blijverslening consumptief' of  'Aanvraag Verzilverlening' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Mogelijk komt u in aanmerking voor een lening. Houd er rekening mee dat het enkele weken kan duren voordat u de lening krijgt toegewezen.

Kosten

Kijk op www.svn.nl/gemeente/opsterland

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Of kijk voor meer informatie over de Blijverslening consumptief of Verzilverlening op www.svn.nl. Heeft u ideeën nodig waarvoor u de leningen misschien kunt gebruiken? Kijk dan op www.mijnhuisopmaat.nl of www.duurzaambouwloket.nl

Gemeente Opsterland