Het college heeft besloten om in de periode 2023-2026 de aan sportvoorzieningen en dorpshuizen opgelegde onroerendezaakbelastingen (ozb) te vergoeden in de vorm van een subsidie. Dit is een uitwerking van de ambitie uit het coalitieakkoord.

Voorwaarden

De gemeente Opsterland kan subsidie verstrekken:

  • aan een sportvoorziening, ter compensatie van de kosten van de over het belastingjaar 2023-2026 betaalde onroerendezaakbelastingen betreffende de sportaccommodatie;
  • aan een dorpshuisorganisatie, ter compensatie van de kosten van de over het belastingjaar 2023-2026 betaalde onroerendezaakbelastingen betreffende het dorpshuis.

Goed om te weten

  • De subsidie wordt uitsluitend verstrekt als de verschuldigde aanslag onroerendezaakbelasting volledig is voldaan.
  • Heeft u met ons afgesproken dat wij het eigenaarsdeel van de ozb betalen, dan ontvangt u alleen subsidie over het gebruikersdeel ozb. U hoeft het eigenaarsdeel ozb niet eerst aan ons te betalen.
  • Bij de aanvraag wordt gekeken naar de vastgestelde criteria in de 'Subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelastingen Opsterland 2023 tot en met 2026'

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u voor uw sportvoorziening of dorpshuis een compensatie aanvragen over de betaalde onroerendezaakbelasting in het belastingjaar 2023-2026? Vul dan het formulier 'Aanvraag subsidie compensatie ozb' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Let op!

  • Het digitale aanvraagformulier 'Aanvraag subsidieregeling compensatie ozb' dient uiterlijk op 1 oktober te worden ingediend. Aanvragen die worden ontvangen na 1 oktober worden niet gehonoreerd.
     

Downloads

Fomulier aanvraag subsidieregeling compensatie OZB 2023-2026 & Gezamenlijke tekenbevoegdheid:

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland