Het college heeft besloten om in 2021 en 2022 de aan sportvoorzieningen en dorpshuizen opgelegde onroerendezaakbelastingen (ozb) te vergoeden in de vorm van een subsidie. Dit is een uitwerking van de ambitie uit het coalitieakkoord. De subsidieregeling is opgesteld voor 2021 en 2022.

Aanvraag subsidieregeling compensatie ozb 2022 (PDF)

Voorwaarden

De gemeente Opsterland kan subsidie verstrekken:

  • aan een sportvoorziening, ter compensatie van de kosten van de over het belastingjaar 2022 betaalde onroerendezaakbelastingen betreffende de sportaccommodatie;
  • aan een dorpshuisorganisatie, ter compensatie van de kosten van de over het belastingjaar 2022 betaalde onroerendezaakbelastingen betreffende het dorpshuis.

Goed om te weten

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u voor uw sportvoorziening of dorpshuis een compensatie aanvragen over de betaalde onroerendezaakbelasting in het belastingjaar 2022? Vul dan het formulier 'Aanvraag subsidie compensatie ozb' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Let op!

  • Het digitale aanvraagformulier 'Aanvraag subsidieregeling compensatie ozb' dient uiterlijk op 1 oktober 2022 te worden ingediend. Aanvragen die worden ontvangen na 1 oktober 2022 worden niet gehonoreerd.
     

Gezamenlijke tekenbevoegdheid

 Ondertekening gezamenlijk bevoegd, handtekeningen van bestuurders.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland