De inhoud is geladen.

Subsidies en regelingen

De gemeente Opsterland stelt voor initiatieven/activiteiten die passen binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente een financiële bijdrage beschikbaar. Deze financiële bijdrage wordt subsidie genoemd. 

De Algemene subsidieverordening

De gemeente heeft voor subsidies een basisdocument gemaakt waarin de algemene regels voor subsidies staan. Dit document noemen we de Algemene subsidieverordening. Wilt u dit document goed doornemen voordat u een subsidieaanvraag indient? 

Subsidieverordeningen

Voor een aantal initiatieven/activiteiten is bepaald dat die subsidie kunnen krijgen. Hiervoor is regelgeving opgesteld. Deze regelgeving staat in een subsidieverordening. In deze subsidieverordening staat onder andere voor welke initiatieven/activiteiten een subsidie kan worden aangevraagd, wie de subsidie kan aanvragen en welke informatie daarvoor nodig is.

Samen maken we het verschil!

Gaat u een subsidie aanvragen? We nodigen u uit om deze vier kernpunten daarin mee te nemen: 

  1. Iedereen doet mee 
  2. We kijken naar elkaar om 
  3. We hebben oog voor natuur en milieu 
  4. Gezondheid vinden we belangrijk 

Zo kunnen we samen werken aan een gezonder, inclusiever en groener Opsterland. Meer weten hierover? Download de PDF met meer informatie.

Opengestelde subsidieregelingen

Hieronder vindt u de subsidieregelingen die op dit moment zijn opengesteld:

Meer informatie

Heeft u vragen over subsidies? 

Neem dan contact op met de subsidiecoördinator

Bugel