OZB, WOZ en belastingen

 • Digitale belastingaanslag

  Ontvangt u als inwoner van Opsterland de gemeentelijke belastingaanslag nog op papier? Dan kunt u ervoor kiezen om aanslagen digitaal te ontvangen. Meld u daarvoor aan bij MijnOverheid, vink de gemeente Opsterland aan als organisatie waarvan u post wilt ontvangen en vul uw e-mailadres in. U kunt vervolgens uw belastingaanslagen raadplegen op MijnOverheid en via uw persoonlijke internetpagina op onze website: Mijn Opsterland.

 • WOZ-waarde en taxatie

  De gemeente taxeert elk jaar de waarde van uw huis, bedrijfspand of grond. Dit heet de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de basis voor het bepalen van de te betalen onroerendezaakbelasting (OZB). En kosten van het rijk en waterschap. De WOZ-waarde, die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar.

 • Inzicht in de WOZ-waarde

  Vanaf 1 oktober 2016 heeft de gemeente de wettelijke verplichting om u inzicht in de WOZ-waarden van alle woningen te geven. De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is het landelijke loket voor het inzien van WOZ-waarden. Het loket geeft u online inzicht in de WOZ-waarde van woningen in heel Nederland.

 • Betaling regelen

  Het betalen van de belastingaanslag kan via automatische incasso. Maar u kunt ook het bedrag in termijnen betalen.

 • Bezwaar maken gemeentelijke belastingen en/of WOZ-waarde

  Het kan zijn dat u het niet eens bent met een gemeentelijke belasting die u moet betalen of met de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of perceel. U kunt dan bezwaar maken.

 • Kwijtschelding belastingen aanvragen

  Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen.

 • Subsidieregeling compensatie onroerendezaakbelasting (ozb)

  Het college heeft besloten om in 2021 en 2022 de aan sportvoorzieningen en dorpshuizen opgelegde onroerendezaakbelastingen (ozb) te vergoeden in de vorm van een subsidie. Dit is een uitwerking van de ambitie uit het coalitieakkoord. De subsidieregeling is opgesteld voor 2021 en 2022.

 • Belastingsoorten

  U betaalt drie soorten gemeentelijke belasting: onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.