De gemeente taxeert elk jaar de waarde van uw huis, bedrijfspand of grond. Dit heet de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de basis voor het bepalen van de te betalen onroerendezaakbelasting (OZB). En kosten van het rijk en waterschap. De WOZ-waarde, die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar voor het begin van het belastingjaar.  

Direct regelen

Taxatieverslagen

Geld

Taxatieverslag

In het taxatieverslag staat onder andere:

  • de inhoud van de woning;
  • de grondoppervlakte;
  • het bouwjaar;
  • of er bijgebouwen zijn.

Taxatieverslagen van gebouwen kunt u niet digitaal bekijken. U kunt deze opvragen en u krijgt deze dan toegestuurd.

Direct regelen

U kunt uw taxatieverslagen online bekijken. Klik op 'Taxatieverslagen'. 
U kunt alleen de taxatieverslagen bekijken als de aanslag op uw naam staat.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opterland