De gemeente taxeert elk jaar de waarde van uw huis, bedrijfspand of grond. Dit heet de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is de basis voor het bepalen van de te betalen onroerendezaakbelasting (OZB). En kosten van het rijk en waterschap. De WOZ-waarde, die de gemeente vaststelt, is de waarde die de woning of andere onroerende zaak had op 1 januari van het jaar aan het begin van het belastingjaar.  

Taxatieverslag

In het taxatieverslag staat onder andere:

 • de gebruiksoppervlakte van de woning;
 • de grondoppervlakte;
 • het bouwjaar;
 • of er bijgebouwen zijn.

Taxatieverslagen van niet-woningen (bijvoorbeeld kantoren winkels etc.) kunt u niet digitaal bekijken. U kunt deze opvragen en u krijgt deze dan toegestuurd.

Direct regelen

U kunt uw taxatieverslagen online bekijken. Klik op 'Taxatieverslagen' (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). U kunt alleen de taxatieverslagen bekijken als de aanslag op uw naam staat.

Bezwaar maken

 

 • Hoe kun u bezwaar maken?

Klopt volgens u de WOZ-beschikking niet? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken. U kunt hiervoor ook gebruik maken van het bezwaarformulier. Dit kun je invullen via Mijn Opsterland door in te loggen met je DigiD. In uw bezwaarschrift moet u het aanslagnummer, de belastingsoort en de reden van het bezwaar vermelden.

U kunt ook heel eenvoudig bezwaar maken via Zelf WOZ bezwaar maken(externe link). De gemeente Opsterland is aangesloten bij dit initiatief. 

Als je bezwaar maakt, blijft de betalingsverplichting bestaan. U kunt wel in het bezwaarschrift vragen om uitstel van betaling voor het bedrag waartegen u bezwaar maakt. Het (resterende) bedrag van de aanslag moet u binnen de op het aanslagbiljet genoemde vervaltermijnen betalen. Wordt uw bezwaarschrift gegrond verklaard, dan krijgt u het  teveel betaalde bedrag terug.

Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift dan kunt u nog in beroep gaan bij de sector Bestuursrecht, Belastingzaken, van de Rechtbank in Leeuwarden. Hierover wordt meer informatie gegeven in de uitspraak op het bezwaarschrift.

 • U wilt een bureau inschakelen om bezwaar te maken. Mag dat?

U mag een bureau inschakelen om bezwaar namens u te maken. Maar wanneer u een bureau inschakelt om (gratis) te helpen, zijn daar kosten aan verbonden voor ons. Deze kosten komen indirect weer bij u terecht, omdat wij ze verwerken in het tarief voor de onroerende zaakbelasting. De bureaus claimen namelijk voor elk terecht bezwaar een kostenvergoeding tussen de €700 en €1000. Al die kosten zorgen in de toekomst weer voor verhoging van de OZB-aanslag.

Wij raden u aan om bij bezwaar altijd eerst met de gemeente te bellen via 0512 386 222. Een telefoontje kan al veel vragen beantwoorden. Als u daarna toch bezwaar wilt maken, dan kunt u dit het beste zelf doen. Zelf bezwaar maken is gemakkelijk en kan via de website van de gemeente of via een formulier wat u op kunt halen bij de balie van het gemeentehuis. Wij helpen u er graag mee en nemen uw bezwaar serieus!

 • Ik heb vorig jaar bezwaar gemaakt en nu is mijn WOZ-waarde voor dit jaar weer gestegen?

Ieder jaar opnieuw wordt de WOZ-waarde opnieuw bepaald met verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Zo volgt de WOZ-waarde de ontwikkelingen op de woningmarkt. Heeft u vorig jaar bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde en is deze toen verlaagd? Dan is de verlaagde WOZ-waarde van vorig jaar het uitgangspunt, maar stijgt de WOZ-waarde wel mee met de gestegen huizenprijzen.

Direct regelen

Taxatieverslagen

Geld

Veel gestelde vragen over de WOZ-beschikking 2023

 • Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen?

Bij het bepalen van de waarde is uitgegaan van het bedrag dat het huis bij verkoop zou opbrengen op de waardepeildatum 1 januari 2022. Dit is de vrije verkoopwaarde van het pand. De waarde is gebaseerd op de actuele verkoopprijzen van vergelijkbare (referentie) woningen in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022. Er wordt geen rekening gehouden met huur, verhuur, hypotheken en andere zakelijke rechten (zoals erfpacht).

 • Wat is de waardepeildatum?

De gemeente stelt de WOZ-waarde vast op basis van het verkoopniveau op 1 januari van het voorgaande jaar. Dit is de waardepeildatum. De waardepeildatum voor belastingjaar 2023 is dus 1 januari 2022.

 • Wat is een toestandsdatum?

Tussen de waardepeildatum en het belastingjaar zit een jaar tijd. Het kan zijn dat er in deze periode wijzigingen zijn aangebracht aan een woning of pand, zoals (ver)bouw, wijziging van bestemming of sloop. In dat geval wordt de WOZ-waarde vastgesteld op basis van de staat van de woning of het pand aan het begin van het belastingjaar. De waardepeildatum is dan de toestandsdatum 1 januari 2023.

 • Hoe bepaalt de gemeente de gebruiksoppervlakte?

De gebruiksoppervlakte is berekend met behulp van een 3D-programma of bouwtekeningen die aanwezig zijn bij de gemeente. Ook zijn er woningen ter plaatse opgemeten.

 • Hoe kan de waarde vastgesteld zijn zonder dat ik een taxateur heb gezien?

Voor het vaststellen van de waarde van woningen wordt gebruik gemaakt van actuele verkoopcijfers en bij niet-woningen ook van huurcijfers van vergelijkbare (referentie) woningen of panden. We gebruiken alleen gecontroleerde cijfers van woningen of panden waarvan we voldoende informatie hebben. Zodat het taxatiesysteem een goede vergelijking kan maken met uw woning als het gaat om kenmerken als kwaliteit, onderhoud, oppervlakte, uitstraling, ligging en woningtype. Natuurlijk controleren we taxaties en passen we die waar nodig aan. Zo ontstaat een betrouwbare taxatie en is het niet nodig om elke woning te bezoeken.

De taxaties vinden plaats volgens de regels die in de Wet WOZ zijn vastgelegd. De Waarderingskamer houdt toezicht op een juiste uitvoering van de waardebepaling.

 • Waarom is mijn WOZ-waarde zoveel gestegen?

De waarde van uw woning of pand wordt elk jaar opnieuw bepaald. De WOZ-waarde 2023 is gebaseerd op de actuele verkoopprijzen van vergelijkbare (referentie) woningen in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022. Net als in de rest van Nederland zijn ook in onze gemeente de huizenprijzen fors gestegen. Dat zie je dus terug in de hogere WOZ-waarde. De huidige ontwikkelingen op de woningmarkt zijn nog niet relevant voor de WOZ-waarde op de waardepeildatum 1 januari 2022.

 • Hoe komt de gemeente bij de referentiewoningen op het taxatieverslag?

In het taxatieverslag staan meestal drie woningen die het meest lijken op uw huis. Dit zijn de referentiewoningen. Soms zijn er geen dezelfde woningen in de directe omgeving verkocht. Dan kijkt het taxatiesysteem naar vergelijkbare woningen van een ander type, die wat jonger of ouder zijn of die in een ander dorp staan.

De waarde van uw woning is niet alleen gebaseerd op de woningen in het taxatieverslag. Alle beschikbare verkoopcijfers worden erin meegenomen.

 • Hoe zijn de vergelijkbare objecten bepaald of wanneer is een woning een referentiewoning?

Alle woningen die zijn verkocht rond de waardepeildatum van 1 januari 2022 zijn onderzocht of ze geschikt zijn als referentiewoning. De referentiewoningen verschillen qua ligging, grootte, bouwperiode en woningtype. Het taxatiesysteem selecteert de verkochte woningen die lijken op uw woning. Deze worden aan uw woning gekoppeld als referentie. Soms zijn er andere woningen verkocht waarmee uw woning beter vergelijkbaar is. En  blijkt dat met de betere referenties de waarde te hoog is vastgesteld. Dan kunnen we de waarde aanpassen en verlagen.

 • Waarom is de woning van mijn buren lager gewaardeerd?

Dat kan bijvoorbeeld liggen aan het feit dat uw woning groter is, op een groter perceel is gelegen of beter onderhouden is. Vaak ligt het verschil in de onderdelen/bijgebouwen. Misschien heeft de ene woning wel een aanbouw, dakkapel of overkapping en de andere niet. Als het exact gelijk is, dan moet dit worden uitgezocht door de taxateur.

 • Is de waarde van mijn woning ook vastgesteld op de waardepeildatum 1 januari 2022 als mijn woning pas na deze datum is opgeleverd?

Wanneer de woning in het jaar voorafgaand aan het belastingjaar is opgeleverd, dan geldt de toestandsdatum als waardepeildatum. De toestandsdatum voor het belastingjaar 2023 is 1 januari 2023. De WOZ-waarde wordt in dit geval vastgesteld op basis van de staat van de woning of het pand aan het begin van het belastingjaar.

 • Is in de waardevaststelling mijn verbouwing, dakkapel of nieuwe schuur ook meegenomen?

Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is de gemeente verplicht om de waarde van woningen en panden ook te bepalen op de toestandsdatum 1 januari 2023. Deze waarde wordt vergeleken met de waarde op de waardepeildatum van 1 januari 2022. Bij een verschil in waarde tussen de waardepeildatum en de toestandsdatum, geldt de toestandsdatum. Zo wordt ook de waarde van uw verbouwing, dakkapel of nieuwe schuur meegenomen in de WOZ-waarde.

 • Waar wordt de waarde op de WOZ-beschikking voor gebruikt?

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerende-zaakbelasting (OZB) je moet betalen.  

Over alle woningen en panden (ook wel onroerende zaken genoemd) moet OZB betaald worden.  

De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde om het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting te bepalen en om de vermogensrendementsheffing voor tweede woningen te bepalen.

Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor het bepalen van de waterschapsbelasting (onderdeel watersysteemheffing gebouwd).

 • Waarom ontvang ik een waardebeschikking voor een woning of pand dat nog in aanbouw is?

Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is de gemeente verplicht om de waarde vast te stellen van nog niet afgebouwde en gereed gemelde woningen en niet-woningen. Bij de heffing van de OZB zal deze waarde gebruikt worden als de heffingsgrondslag voor de OZB.

 • Wat is een WOZ-beschikking op verzoek?

Het ontvangen van een WOZ-beschikking betekent niet automatisch dat u ook belastingplichtig bent. Of andersom: dat als u geen WOZ-beschikking ontvangt, u niet belastingplichtig bent. Wanneer u bijvoorbeeld na 1 januari van het belastingjaar een woning koopt, ontvangt u niet automatisch een WOZ-beschikking. Het kan ook zijn dat er meerdere eigenaren zijn en de gemeente de WOZ-beschikking niet naar de eigenaar stuurt die de belastingzaken afhandelt.

Heeft u nog niet eerder een WOZ-beschikking ontvangen, dan kunt u hiervoor een verzoek bij de gemeente indienen. Zo heeft u als belastingplichtige ook de mogelijkheid om bezwaar te maken.

 • U hebt nog geen aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde ontvangen. Wanneer kunt u deze verwachten?

In februari verstuurd de heffingsambtenaar de aanslag gemeentelijke belastingen met daarop de WOZ-waarde. Heeft u nog geen beschikking en aanslag ontvangen, dan komt deze naar verwachting eind april.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland