Het kan zijn dat u het niet eens bent met een gemeentelijke belasting die u moet betalen of met de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of perceel. U kunt dan bezwaar maken.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand?

Wij raden u aan eerst goed na te gaan waarom de WOZ-waarde misschien hoger is dan u had verwacht. Bekijk hieronder de redenen waarom de WOZ-waarde hoger uit kan vallen. Wij gaan uit van de de situatie zoals die op 1 januari vorig jaar was.

Waarom ligt de WOZ-waarde hoger dan verwacht?

Wij raden u aan eerst goed na te gaan waarom de WOZ-waarde misschien hoger is dan u had verwacht:

 • Ligt de vraagprijs van vergelijkbare woningen, bedrijfspanden of percelen die te koop staan bij u in de straat of in het dorp rond de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of perceel?
 • De gemiddelde landelijke wijziging van de WOZ-waarde kan afwijken van de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of perceel. Opsterland is een populaire gemeente om in te wonen en daardoor kan uw WOZ-waarde afwijken van het landelijke gemiddelde.
 • Misschien heeft u het afgelopen jaar uw woning verbouwd of achterstallig onderhoud uitgevoerd, waardoor de WOZ-waarde is gestegen.
 • Heeft u zelf een taxatierapport dat een lagere waarde van uw woning, bedrijfspand of perceel aangeeft? Bedenkt u zich dan dat deze taxatie misschien een ander doel heeft gehad. Bijvoorbeeld voor de bank vanwege een hypotheekverstrekking. Daardoor kan deze waarde verschillen met de WOZ-waarde.

Aanvraag

Neem voordat u bezwaar maakt eerst contact op met het Publiekscentrum van de gemeente, telefoon (0512) 386 222.  Als het direct duidelijk is dat de belastingaanslag of de WOZ-waarde niet klopt, dan is het soms niet nodig om bezwaar in te dienen. Ook kan een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek over de WOZ-waarde. Samen met een WOZ-taxateur wordt dan bekeken of er bezwaar ingediend moet worden en wat de beste argumenten voor het bezwaar zijn.

Direct regelen

Wilt u digitaal bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingen en/of de WOZ-waarde? Vul dan binnen zes weken na dagtekening van de aanslag het formulier 'Bezwaar gemeentelijke belastingen' en/of het formulier 'Bezwaar WOZ-waarde' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Bezwaar maken via Zelf WOZ bezwaar maken

U kunt ook eenvoudig bezwaar indienen via Zelf WOZ bezwaar maken. De gemeente Opsterland is aangesloten bij dit initiatief. 

Bezwaar indienen per brief

U kunt ook bezwaar indienen per brief. Stuur binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een brief naar de gemeente. Hierin moet de volgende informatie staan:

 • uw naam en adres;
 • het adres van het object waartegen u bezwaar maakt;
 • de datum waarop u het bezwaar verstuurt;
 • tegen welke belasting u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u bezwaar maakt;
 • het aanslagnummer (deze staat op de belastingaanslag);
 • u ondertekent het bezwaarschrift met uw handtekening.

Als de gemeente uw bezwaarschrift heeft ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierop staat de verdere procedure van het afhandelen van het bezwaarschrift.

Dien uw bezwaar bij voorkeur zelf in

Als u een partij inschakelt om u te helpen, zijn daar kosten voor ons aan verbonden. Wij adviseren u om zelf bezwaar te maken en nemen uw bezwaar zeer serieus.

In deze video leggen we uit waarom u het beste zelf bezwaar kunt indienen. U kent uw woning tenslotte het beste!

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland