Bent u eigenaar van een koopwoning, bedrijfsgebouw of stuk grond of gebruiker van een bedrijfspand? Jaarlijks betaalt u hiervoor onroerende zaakbelasting (OZB) aan de gemeente.

Hoe werkt het?

Als u een woning huurt, hoeft u geen OZB te betalen. Huurt u een bedrijfspand, dan betaalt u wel OZB (gebruikersbelasting). Hoeveel OZB u betaalt, hangt af van de Waarde Onroerende Zaken (WOZ) van uw woning, bedrijfspand of perceel. De WOZ is de waarde op 1 januari van het vorige jaar. Als u halverwege het jaar uw pand verkoopt, betaalt u voor het oude pand voor dat hele jaar OZB. De notaris verrekent de OZB van het verkochte pand vaak met de koper.

OZB voor woningen 2024

U betaalt OZB voor woningen als u de eigenaar van een koopwoning bent, niet als u huurt.

  • Eigenaarsdeel 0,0808%

OZB voor niet-woningen 2024

Degene die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak is daarvoor OZB verschuldigd. Onder eigendom wordt ook verstaan het zakelijk recht van erfpacht, opstal e.d. Deze belastingen worden berekend met een percentage over de WOZ waarde van de onroerende zaak.

  • Eigenarenbelasting niet-woning 0,1817%
  • Gebruikersbelasting niet-woning 0,1473%

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland