Vanaf 1 oktober 2016 heeft de gemeente de wettelijke verplichting om u inzicht in de WOZ-waarden van alle woningen te geven. De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) is het landelijke loket voor het inzien van WOZ-waarden. Het loket geeft u online inzicht in de WOZ-waarde van woningen in heel Nederland.

Direct regelen

WOZ-waardeloket

Geld

Welke informatie kunt u zien?

Via het loket worden de WOZ-waarden van woningen getoond, samen met een kaart van de omgeving. De informatie vindt u op www.wozwaardeloket.nl. Het gaat om WOZ-waarden van woningen; WOZ-waarden van bedrijfspanden zijn niet openbaar. Door middel van de postcode, huisnummer en/of letter kan de betreffende woning worden opgevraagd.

De landelijke voorziening maakt het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie WOZ aan gebruikers gemakkelijker. Voor grote afnemers van WOZ-gegevens, zoals de Belastingdienst, de Waterschappen en het CBS, is dit handig en bespaart het tijd. Een basisregistratie bevat specifieke informatie zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen, geo- of vastgoedinformatie, die gebruikt worden door een aantal overheidsinstellingen. Door al bekende gegevens met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter werken en de dienstverlening verbeteren.

Inzicht en vergelijken

De transparantie van de woningmarkt is door de komst van het loket verbeterd. Voordeel is dat het u de mogelijkheid geeft om de WOZ-waarde van de eigen woning te vergelijken met die van woningen in de omgeving. Om dit mogelijk te maken zijn de Nederlandse gemeenten aangesloten op de landelijke voorziening WOZ (LV-WOZ).

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland