Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan heeft u misschien recht op kwijtschelding. In dat geval hoeft u de aanslag of een deel daarvan niet te betalen. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing, containerledigingen (maximaal € 75,00), rioolheffing en de onroerendezaakbelasting (OZB).

Veel gestelde vragen over Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 • Ik wil kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen, hoe doe ik dat?

Vul hiervoor het formulier 'Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Heeft u geen beschikking over DigiD? Dan kunt u het formulier ophalen bij het Publiekscentrum. Is dit niet mogelijk? Dan kunnen we het formulier ook toesturen.

 • Ik heb een brief gekregen dat ik kwijtschelding heb gekregen, nu krijg ik ook een aanslag. Moet ik nu toch betalen?

De gemeente is verplicht de aanslag te versturen. Is het aanslagnummer en bedrag op de brief en op de aanslag hetzelfde? Dan hoeft u de aanslag niet te voldoen.

 • Ik heb een brief gekregen dat ik geen automatische kwijtschelding heb gekregen. Moet ik nu de aanslag betalen?

Als u denkt wel in aanmerking te komen voor een kwijtschelding, dan kunt u alsnog een aanvraag doen. Vul hiervoor het formulier 'Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Heeft u geen beschikking over DigiD? Dan kunt u het formulier ophalen bij het Publiekscentrum. Is dit niet mogelijk? Dan kunnen we het formulier ook toesturen.

Als u geen kwijtschelding aanvraagt dan moet de aanslag betaald worden. Op de aanslag zelf staat hoe u moet betalen.

 • Ik heb kwijtschelding aangevraagd/gekregen bij het Noordelijk Belastingkantoor. Krijg ik dat dan ook bij de gemeente?

Als u geen brief hebt ontvangen van de gemeente dat u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen krijgt, kunt u dit alsnog bij de gemeente aanvragen. Vul hiervoor het formulier 'Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Heeft u geen beschikking over DigiD? Dan kunt u het formulier ophalen bij het Publiekscentrum. Is dit niet mogelijk? Dan kunnen we het formulier ook toesturen. Een aanvraag bij het Noordelijk belastingkantoor geldt niet voor de gemeentelijke belastingen, andersom ook niet.

Voorwaarden

Of u kwijtschelding krijgt, is afhankelijk van uw inkomen en vermogen en eventueel dat van uw partner. Bij de berekening houdt de gemeente ook rekening met het aantal huisgenoten (boven de 27 jaar) waarmee u kosten kunt delen. Dit is de ‘kostendelersnorm’.

Kwijtschelding is mogelijk als:

 • het inkomen gelijk is aan of lager is dan het sociaal minimum.
 • er geen sprake is van vermogen zoals:
  • een eigen woning met overwaarde.
  • een auto die meer dan € 3.350,- waard is, behalve als die auto onmisbaar is voor uw werk of door invaliditeit.
  • bezit of vermogen in kapitaal-/levensverzekering, aandelen of effecten.
 • het saldo van alle bank- en spaarrekeningen niet boven een bepaald bedrag uitkomt, afhankelijk van uw woonsituatie.
 • u niet meerdere kentekens op naam hebt staan.

Het overzicht van de normen voor inkomen en vermogen kunt u bekijken in dit overzicht van de VNG.

Wat moet ik doen?

Nadat u de belastingaanslag hebt ontvangen, kunt u online kwijtschelding aanvragen via DigiD. U kunt dit het beste zo snel mogelijk doen.

Lukt het niet om via DigiD kwijtschelding aan te vragen? Neem dan contact met ons op, dan sturen wij u een kwijtscheldingsformulier toe.

Heeft u de hele aanslag meer dan drie maanden geleden betaald? Dan kunt u geen kwijtschelding meer aanvragen.

Krijgt u geen kwijtschelding?

Wordt uw verzoek afgewezen en moet u de aanslag betalen? Dan is het altijd mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen.

Bent u het niet eens met de afwijzing? Dan kunt u binnen 10 werkdagen beroep indienen.

Kwijtschelding voor zelfstandig ondernemers

Zelfstandig ondernemers kunnen alleen kwijtschelding aanvragen voor privébelastingen. Kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen die betrekking hebben op uw onderneming is niet mogelijk.

Kwijtschelding voor waterschapslasten

Wilt u een aanvraag kwijtschelding voor waterschapslasten indienen? Ga dan naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor. Aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten worden los van elkaar beoordeeld.

Wet- en regelgeving

Lees meer over de regels voor kwijtschelding in de verordening kwijtschelding van de gemeente.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland