Als u een inkomen op bijstandsniveau heeft, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen. 

Veel gestelde vragen over Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  • Ik wil kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen, hoe doe ik dat?

Vul hiervoor het formulier 'Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Heeft u geen beschikking over DigiD? Dan kunt u het formulier ophalen bij het Publiekscentrum. Is dit niet mogelijk? Dan kunnen we het formulier ook toesturen.

  • Ik heb een brief gekregen dat ik kwijtschelding heb gekregen, nu krijg ik ook een aanslag. Moet ik nu toch betalen?

De gemeente is verplicht de aanslag te versturen. Is het aanslagnummer en bedrag op de brief en op de aanslag hetzelfde? Dan hoeft u de aanslag niet te voldoen.

  • Ik heb een brief gekregen dat ik geen automatische kwijtschelding heb gekregen. Moet ik nu de aanslag betalen?

Als u denkt wel in aanmerking te komen voor een kwijtschelding, dan kunt u alsnog een aanvraag doen. Vul hiervoor het formulier 'Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Heeft u geen beschikking over DigiD? Dan kunt u het formulier ophalen bij het Publiekscentrum. Is dit niet mogelijk? Dan kunnen we het formulier ook toesturen.

Als u geen kwijtschelding aanvraagt dan moet de aanslag betaald worden. Op de aanslag zelf staat hoe u moet betalen.

  • Ik heb kwijtschelding aangevraagd/gekregen bij het Noordelijk Belastingkantoor. Krijg ik dat dan ook bij de gemeente?

Als u geen brief hebt ontvangen van de gemeente dat u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen krijgt, kunt u dit alsnog bij de gemeente aanvragen. Vul hiervoor het formulier 'Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). Heeft u geen beschikking over DigiD? Dan kunt u het formulier ophalen bij het Publiekscentrum. Is dit niet mogelijk? Dan kunnen we het formulier ook toesturen. Een aanvraag bij het Noordelijk belastingkantoor geldt niet voor de gemeentelijke belastingen, andersom ook niet.

Voorwaarden

U komt niet in aanmerking voor kwijtschelding als: 

  • u in het bezit bent van een auto die op het moment van het verzoek een waarde van meer dan €2269,- heeft, tenzij die auto absoluut onmisbaar is voor de uitoefening van een beroep of in verband met invaliditeit;
  • u in het bezit bent van een eigen woning waarvan de WOZ-waarde hoger is dan de huidige openstaande hypotheekschuld;
  • u de aanslag langer dan twee maanden geleden betaald heeft;
  • het saldo op uw bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan uw maandinkomen waar u op basis van de Participatiewet recht op zou hebben, plus rekenhuur van 1 maand min de wooncomponent + ziektekostenpremie van 1 maand min de normpremie;

u in het bezit bent van meerdere voertuigen.

Bijzonderheden

Bij de beoordeling van verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen zal ook rekening worden gehouden met de kostendelersnorm. Deze kostendelersnorm kan van invloed zijn op de berekening van de kosten van bestaan en op de berekening van de woonlasten. De kostendelersnorm houdt in dat er voortaan niet alleen gekeken wordt naar het inkomen van aanvrager en eventueel zijn of haar partner maar ook naar de gegevens van meetellende medebewoners die kunnen bijdragen in het levensonderhoud.

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen aanvragen? Vul dan het formulier 'Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

Kwijtschelding voor waterschapslasten

Wilt u een aanvraag kwijtschelding voor waterschapslasten indienen? Ga dan naar de website van het Noordelijk Belastingkantoor(externe link). Aanvragen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten worden los van elkaar beoordeeld.

Tips

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland