Bekijk het overzicht van actuele nieuwsberichten van de gemeente Opsterland.

 • Opsterland gastvrij voor vluchtelingen Oekraïne

  De gemeente Opsterland is bereid vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, mocht die vraag komen. Die toezegging deed burgemeester Ellen van Selm maandagavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad.

  Vlag Oekraïne
 • Opsterland kleurt geel en blauw

  De gemeente Opsterland is solidair met de bevolking van Oekraïne. Burgemeester Ellen van Selm drukte maandagavond tijdens de raadsvergadering haar medeleven en het medeleven van de inwoners van haar gemeente uit.

  Lycklamahûs kleuren Oekraïne
 • Einde meeste coronamaatregelen

  Afgelopen nacht zijn vanaf 0.00 uur bijna alle coronamaatregelen versoepeld.
  U hoeft alleen nog een mondkapje te dragen in en rond het openbaar vervoer en luchthavens. Ook blijft het thuiswerkadvies gelden. Voor evenementen- en horecalocaties binnen met meer dan 500 bezoekers en zonder vaste zitplaats geldt nog wel: Testen voor Toegang verplicht.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen 2022

  Op 25 februari 2022 ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Op de aanslag staan de bedragen voor de verschillende belastingsoorten, zoals de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing en de WOZ-waarde. Ook de afrekening over 2021 van  de Diftar vindt u op de aanslag.

 • Persconferentie 15 februari - Nederland weer open in 3 stappen

  Het aantal coronabesmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. Ondanks de hoge besmettingscijfers, blijft het aantal ziekenhuisopnames stabiel. We zijn beter tegen het virus bestand, door vaccinaties en boosterprikken en de opgebouwde immuniteit. Dus Nederland gaat weer open. Alleen niet in 1 keer. Maar in 3 stappen.

  Gemeente Opsterland
 • Gedeputeerde Friso Douwstra bezoekt ICD-bedrijven

  Op vrijdag 21 januari bracht de nieuwe Friese gedeputeerde Friso Douwstra kennismakingsbezoeken aan drie bedrijven van het Innovatiecluster Drachten (ICD). Bij het werkbezoek waren onder meer Anko Postma, wethouder van Opsterland en Bauke Dam, wethouder van Zuid-Friesland aanwezig. In Drachten nam Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland deel aan het werkbezoek.

  Anko Postma werkbezoek met gedeputeerde Friso Douwstra
 • Opsterland sluit zich aan bij landelijke Gelijke Kansen Alliantie

  In Opsterland denken we vanuit kansen en mogelijkheden. Daarom heeft de gemeente zich aangesloten bij de landelijke Gelijke Kansen Alliantie. Door mee te doen, krijgen we de kans om nog eens extra te investeren in kansengelijkheid binnen het onderwijs.

  Bouwen aan talent
 • Reinoud Koster benoemd als plaatsvervangend raadsgriffier

  De heer Reinoud Koster is tijdens de raadsvergadering van 17 januari 2022 benoemd als plaatsvervangend raadsgriffier. 

  Lycklamahûs
 • Noordelijke gemeenten doen oproep aan het kabinet

  De noordelijke gemeenten zien dat de draagkracht in de samenleving door en voor de lockdown afneemt. Ondernemers staat het water aan de lippen en zij redden het niet altijd met de huidige steunpakketten. Ook de sociale gevolgen zijn groot.

 • Opsterland beschermt huurders

  In een overspannen woningmarkt zet de gemeente Opsterland zich, samen met de woningbouwcorporaties en de huurdersvereniging, in voor een gezond bestand aan betaalbare huurwoningen.

  Huurwoning
 • Heeft u een goed idee? Vraag subsidie aan bij het Regiofonds

  Vanaf 10 januari kunnen inwoners uit Zuidoost-Friesland met een goed idee om de leefbaarheid in hun omgeving te verbeteren opnieuw subsidie aanvragen uit het Regiofonds.

  Landschap Opsterland
 • Opsterland voorzichtig met kunstgras

  De gemeente Opsterland spant zich in om mogelijke bodemverontreiniging te voorkomen rond de vier gemeentelijke kunstgrasvelden.

  Kunstgras
RSS feed

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland