Wijnjewoude (Wynjewâld) is een van de oudere boerennederzettingen in Opsterland. Wijnjewoude ligt tussen Bakkeveen en Hemrik vlakbij de oostgrens van de gemeente Opsterland, aan de N31 (Oosterwolde - Drachten).

Duurswoude en Wijnjeterp waren twee streekdorpen die in de late Middeleeuwen in elkaars verlengde op een zandrug tussen Alddjip (Koningsdiep) en Tjonger zijn ontstaan. Ze zijn in 1974 tot het dorp Wijnjewoude samengevoegd.

De omgeving is parkachtig en recreatief zeer aantrekkelijk. De bossen ten oosten van het dorp zijn in de tweede helft van de 19de eeuw aangelegd in opdracht van de familie Lycklama à Nijeholt. Wijnjewoude is een dorp waar het goed recreëren is. Wijnjewoude kent vele campings, minicampings en natuurcampings. Er zijn vele wandel- en fietsroutes door het mooie groen van Wijnjewoude en omgeving met als parel de prachtige Duurswouderheide tussen Bakkeveen en Wijnjewoude. Het is het grootste heideveld van Fryslân, met pingoruïnes (dobben) en een heuse schaapskudde.

Het Jan Annebos bezit de idyllisch gelegen wonderschone Freulevijver. Op het terrein van het Staatsbosbeheer kan men wandelen over het natuurpad door het Wijnterper Schar en tegelijk genieten van de poëzie van de poëzieroute, een bijzondere combinatie van natuur en literatuur in drie talen.

Wijnjewoude ligt ook aan de Turfroute, de klassieke oude vaarroute voor de waterrecreatie door zuidoost Friesland. Aanleggen kan bij Marrekrite-ligplaats bij het Velde’s Bosch en bij Klein Groningen vlak bij de kern van Wijnjewoude. Van daaruit zijn er prachtige wandelingen en fietstochten te maken door het bosrijke oostelijke deel van Opsterland met Beetsterzwaag, Hemrik, Wijnjewoude en Bakkeveen.

Meer informatie over Wijnjewoude vindt u op www.wijnjewoude.net.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Wonen