Monumenten

De meest zichtbare vorm van cultureel erfgoed is het gebouwd erfgoed. Dit zijn gebouwde objecten zoals kerken, statige woonhuizen, oude fabrieken, herenhuizen en molens.

Gebouwd erfgoed draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De leefomgeving wordt prettiger wanneer het gebouwde erfgoed goed is onderhouden. Maar het trekt ook nieuwe bedrijven en toerisme aan.

Verhaal van Opsterland

Gebouwen die onderdeel zijn van het gebouwd erfgoed vertellen het verhaal van de geschiedenis van Opsterland. Vaak zijn mensen van mening dat deze gebouwen behouden en beschermd moeten worden. Op nationaal niveau gebeurt dit al. Gebouwde objecten die landelijk worden beschermd worden rijksmonumenten genoemd. Ook de gemeente kan objecten beschermen. Dit zijn gemeentelijke monumenten.

Geschiedenis van Opsterland

De geschiedenis van Opsterland vind je terug in de verscheidenheid aan gebouwen. Van statige panden en landhuizen in Beetsterzwaag, woon-winkelpaden in Gorredijk tot aan de arbeiderswoningen in Nij Beets. Ze vertellen op hun eigen manier het verhaal van Opsterland.

Wanneer er wordt gesproken over monumenten wordt er vaak gedacht aan gebouwen. Monumenten kunnen echter ook bijvoorbeeld archeologische terreinen, bomen, grafstenen, pleinen of bruggen zijn.

Op dit moment telt Opsterland 109 rijksmonumenten.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Erfgoed