Net als afgelopen jaren heeft elk dorp in Opsterland een inzamelplek waar u na de feestdagen uw kerstboom kunt neerleggen. Dat kan tot en met maandag 10 januari 2022. De gemeente haalt de kerstbomen daarna op. Na deze datum worden de kerstbomen niet meer opgehaald. De kerstboom is ook gratis in te leveren bij de Milieustraat in Gorredijk (Wetterwille 3) of Brengpunt Groen in Ureterp (Mounleane 12). De kerstboom mag ook (in stukken) in de gft-container.

Inzamelpunten

Bakkeveen

parkeerplaats sportterrein Mjumster Wei.

Beetsterzwaag/Olterterp

parkeerplaats zalencentrum De Buorskip, Vlaslaan

Frieschepalen

grasveld aan de Rusken

Gorredijk

park aan de Schansburg (park de Wiken)

Hemrik

parkeerterrein bij dorpshuis De Bining

Jonkerslân

parkeerterrein aan de Feanborch

Langezwaag

parkeerplaats sportterrein 't Hou

Lippenhuizen

parkeerplaats sportveld

Luxwoude

parkeerplaats sportterrein Hegedyk

Nij Beets

grasveld Van der Bruggenstrjitte (ter hoogte van huisnummers 30 en 32)

Terwispel

parkeerplaats sportterrein De Smidte

Tijnje

parkeerplaats sportterrein Breewei

Siegerswoude

parkeerplaats bij school aan de Uthof

Ureterp

parkeerplaats De Skeawen (MFA De Wier/basisschool De Twirre)

Wijnjewoude

parkeerplaats sportterrein Te Nijenhuiswei

Kerstboom inleveren bij de Milieustraat of Brengpunt groenafval

U kunt uw kerstboom ook inleveren bij de Milieustraat in Gorredijk of brengpunt groenafval in Ureterp.

Kerstboom in de biobak

U kunt de kerstboom ook in stukken in de GFT-container (groene biobak) doen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland