Stempas, kiezerspas en volmacht

Om te stemmen voor het Europees Parlement heeft u een stempas nodig. Deze ontvangt u uiterlijk 23 mei per post. Wilt u buiten Opsterland uw stem uitbrengen? Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen. Kunt u niet zelf naar een stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen. 

Stempas: nodig om te kunnen stemmen

Uiterlijk 23 mei ontvangt u per post uw stempas. Neem de stempas mee als u gaat stemmen en vergeet uw identiteitsbewijs niet. U kunt met uw stempas op alle stembureaus in Opsterland terecht. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. 

Vraag een vervangende stempas aan (niet meer online mogelijk) 

Het is niet meer mogelijk om dit online te regelen. Tot woensdag 5 juni 12.00 uur kunt u (op afspraak!) langskomen in het Publiekscentrum voor een vervangende stempas.

Kiezerspas: om in heel Nederland te kunnen stemmen

Wilt u buiten de gemeente Opsterland stemmen? Dat kan. U kunt uw stempas dan omzetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen. Een kiezerspas kunt u aanvragen via het Publiekscentrum:

  • In het Publiekscentrum
    U kunt op afspraak langskomen in het Publiekscentrum om een kiezerspas aan te vragen. Dat kan tot uiterlijk woensdag 5 juni 12.00 uur. Maak online een afspraak en neem uw stempas(sen) en een geldig legitimatiebewijs mee. 

Volmacht: om iemand anders namens u laten stemmen

Soms kunt u niet zelf naar het stembureau, bijvoorbeeld door ziekte, vakantie of werk. U kunt dan een ander voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die u machtigt, kan uw stem alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen. Het regelen van de volmacht kan op twee manieren:

Vul het volmachtformulier online in (niet meer online mogelijk)

Download het volmachtformulier als PDF (niet meer online mogelijk)

 Het is niet meer mogelijk om dit online te regelen. Tot woensdag 5 juni 12.00 uur kunt u (op afspraak!) langskomen in het Publiekscentrum voor een vervangende volmacht.