Om te stemmen voor het Europees Parlement heeft u een stempas nodig. Deze ontvangt u uiterlijk 23 mei per post. Wilt u buiten Opsterland uw stem uitbrengen? Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen. Kunt u niet zelf naar een stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen. 

Stempas: nodig om te kunnen stemmen

Uiterlijk 23 mei ontvangt u per post uw stempas. Neem de stempas mee als u gaat stemmen en vergeet uw identiteitsbewijs niet. U kunt met uw stempas op alle stembureaus in Opsterland terecht. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit is mogelijk vanaf eind april. 

Kiezerspas: om in heel Nederland te kunnen stemmen

Wilt u buiten de gemeente Opsterland stemmen? Dat kan. U kunt uw stempas dan omzetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen. Het aanvragen van een kiezerspas kan vanaf eind april. 

Volmacht: om iemand anders namens u laten stemmen

Soms kunt u niet zelf naar het stembureau, bijvoorbeeld door ziekte, vakantie of werk. U kunt dan een ander voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die u machtigt, kan uw stem alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen. Het regelen van de volmacht kan vanaf eind april.