Om te stemmen, heeft u een stempas nodig. Deze ontvangt u uiterlijk 8 november per post. Wilt u buiten Opsterland uw stem uitbrengen? Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen. Kunt u niet zelf naar een stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen. Verblijft u tijdelijk in het buitenland? Dan kunt u een briefstembewijs aanvragen. 

Stempas: nodig om te kunnen stemmen

Uiterlijk 8 november ontvangt u per post uw stempas. Neem de stempas mee als u gaat stemmen en vergeet uw identiteitsbewijs niet. U kunt met uw stempas op alle stembureaus in Opsterland terecht. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt? Tot dinsdag 21 november 12.00 uur kon u een vervangende stempas aanvragen. Dat is nu helaas niet meer mogelijk. 

Kiezerspas: om in heel Nederland te kunnen stemmen

Wilt u buiten de gemeente Opsterland stemmen? Dat kan. U kunt uw stempas dan omzetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen. Tot dinsdag 21 november 12.00 uur kon u een kiezerspas aanvragen. Dat is nu helaas niet meer mogelijk. 

Volmacht: om iemand anders namens u laten stemmen

Soms kunt u niet zelf naar het stembureau, bijvoorbeeld door ziekte, vakantie of werk. U kunt dan een ander voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die u machtigt, kan uw stem alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen. Het regelen van de volmacht kan op twee manieren:

  • Achterkant stempas invullen
    Woont u in dezelfde gemeente als degene die u wilt machtigen? Vul dan de achterkant van de stempas in. Geef de ingevulde stempas(sen) en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee aan de gemachtigde.
  • Volmachtformulier invullen en opsturen
    Tot dinsdag 21 november 12.00 uur kon u een volmacht regelen via het volmachtsformulier. Dat is nu helaas niet meer mogelijk.