Om te stemmen, heeft u een stempas nodig. Deze sturen we u voor 1 maart per post toe. Wilt u buiten Opsterland uw stem uitbrengen? Met een kiezerspas kunt u in de hele provincie Fryslân stemmen. Kunt u niet zelf naar een stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen. 

Stempas

Uiterlijk 1 maart ontvangt u per post uw stempassen. U krijgt twee passen: één voor de Provinciale Staten en eén voor het Wetterskip. Neem beide stempassen mee als u gaat stemmen en vergeet uw identiteitsbewijs niet. U kunt met uw stempas op alle stembureaus in Opsterland terecht. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u de stempas kwijt? Vraag dan online een vervangende stempas aan. Lukt dit niet online? Bel dan het Publiekscentrum: (0512) 386 222. 

Kiezerspas

Wilt u buiten de gemeente Opsterland stemmen? Dat kan. U kunt uw stempas dan omzetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u in de hele provincie Fryslân stemmen. Een kiezerspas kunt u op drie manieren aanvragen:

  • In het Publiekscentrum
    U kunt op afspraak langskomen in het Publiekscentrum om een kiezerspas aan te vragen. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 14 maart 17.00 uur. Maak online een afspraak en neem uw stempas(sen) en een geldig legitimatiebewijs mee. 

Volmacht

Soms kunt u niet zelf naar het stembureau, bijvoorbeeld door ziekte of werk. U kunt dan een ander voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. De persoon die u machtigt, kan uw stem alleen tegelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen. Het regelen van de volmacht kan op drie manieren: 

  • Achterkant stempas invullen
    Woont u in dezelfde gemeente als degene die u wilt machtigen? Vul dan de achterkant van de stempas in. De stempassen sturen we u voor 1 maart toe. Geef de ingevulde stempas(sen) en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee aan de gemachtigde.
  • Volmachtformulier invullen en opsturen
    Wilt u de volmacht regelen voordat u de stempassen in huis heeft? Is uw identiteitsbewijs langer dan vijf jaar verlopen? Of woont degene die u wilt machtigen buiten Opsterland (maar wel in de provincie Fryslân)? Vul dan het volmachtformulier in en zorg dat dit uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 bij ons is. Dit kan online of schriftelijk: