Tijnje (De Tynje) is een woondorp, gelegen in het westelijk veenweidegebied van Opsterland. Tijnje ligt vlak langs de A7, halverwege Drachten en Heerenveen, en aan de doorgaande weg tussen Gorredijk en Oldeboorn/Akkrum. Het dorp ligt vlakbij natuurgebied "De Deelen", en ligt beschut tussen de bomen. Het oorspronkelijke karakter van dit agrarisch veenontginningsdorp was een wegdorp.

Tijnje (De Tynje) is een vernederlandsing van het Friese woord tynje, waarmee oorspronkelijk een visdam in een waterloop werd aangeduid. Tijnje is ontstaan in de negentiende eeuw ten tijde van de turfgraverijen in het laagveengebied in het westen van Opsterland. Rond 1800 kwamen de eerste turfgravers en verveners naar het gebied rond Tijnje. De bewoners van Tijnje en Nij Beets hebben vooral veel steun gekregen van de sociaaldemocraat Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Velen brachten hun stem uit op Domela, die zo in 1888 in de Tweede Kamer kon komen.

Economisch gezien was de oprichting in 1916 van de coöperatieve zuivelfabriek Volharding II van groot belang voor De Tynje. Het betekende in feite het einde van de verveningsindustrie en er ontwikkelde zich ook een gezonde middenstand met een breed scala aan ambachtelijke eenmansbedrijven. Tijnje heeft een eigen natuurzwembad. Tijnje is een actief dorp dat verschillende feesten kent. Het meest bijzonder voor Friesland is dat het dorp een carnavalsvereniging heeft die al enige decennia bestaat. Tijnje kent een trekkerbehendigheidsfeest met wedstrijden in het combineracen.

Op de begraafplaats staat ook één van de klokkenstoelen in Friesland. De Breewei in Tijnje kent enkele historische panden. De voormalige gereformeerde kerk uit 1921 aan de Rôlbrêgedyk is als betonnen gebouw uniek vanwege de architectuur en constructie. Het staat op de monumentenlijst. Aan het begin van de Riperwei is het voormalige Nederlands-hervormde kerkgebouw te zien. Dit kerkje is omgebouwd tot woning.

Meer informatie over Tijnje vindt u op www.tynje.nl(externe link).

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Wonen