Een vuurtje stoken is gezellig en natuurlijk lekker warm. In de zomerperiode vinden we een BBQ in de tuin ook erg leuk. De rook die vrijkomt wordt echter niet altijd gewaardeerd door uw buren. Wij willen als gemeente het stoken en barbecueën niet verbieden. Maar wij willen wel van iedereen vragen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Vuur stoken in de tuin, mag dat eigenlijk wel?

Afval, zoals bewerkt hout, snoeihout, oud papier verbranden is verboden. Wel mag u barbecueën en koken, zolang dit geen gevaar oplevert voor de omgeving. Kleine vuurkorven zijn wel toegestaan, maar hierin mag uitsluitend droog, onbewerkt hout gestookt worden.

Vuur

Vuur stoken in de tuin, mag dat eigenlijk wel? Afval, zoals bewerkt hout, snoeihout, oud papier verbranden is verboden. Wel mag u barbecueën en koken, zolang dit geen gevaar oplevert voor de omgeving. Kleine vuurkorven zijn wel toegestaan, maar hierin mag uitsluitend droog, onbewerkt hout gestookt worden.

Heeft u overlast door houtrook van uw buren? 

Heeft u last van een houtkachel of vuurkorf in uw omgeving, overleg dan eerst met de ‘stoker’. Vaak veroorzaakt de stoker de overlast onbewust.

Wij hebben de volgende tips voor u:

  • Zet op een rij wanneer u last heeft van houtrook
  • Bedenk van tevoren wat u aan de houtstoker wilt vertellen
  • Luister goed naar elkaar, bedenk dat de stoker misschien niet in de gaten heeft dat u last heeft van de rook
  • Blijf niet hangen in wie gelijk heeft
  • Zoek samen oplossingen en maak samen afspraken

Er samen uitkomen

De gemeente heeft op basis van wetgeving weinig mogelijkheden om stookoverlast tegen te gaan. Zolang er geen duidelijke wettelijke regelingen zijn, moet u proberen om er samen uit komen. 

Hieronder vindt u een aantal tips om rookoverlast van houtkachels en haarden zoveel mogelijk te voorkomen.

1. Stook niet bij windstil weer of mist

Wanneer er geen wind staat of als het mistig is, blijven rookgassen lang in uw omgeving hangen. Dat gaat ten koste van uw gezondheid en die van uw buren. Controleer daarom altijd of er voldoende wind staat.

2. Steek het vuur altijd van boven aan met aanmaakblokjes of -houtjes

Maak een houtvuur aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes. Vuur aanmaken met brandbare vloeistoffen is uit den boze en extra schadelijk.

3. Zorg dat de capaciteit van uw haard of kachel is afgestemd op uw woonkamer

Met een te grote haard of kachel wordt het al gauw te warm in huis. U ziet zich genoodzaakt om het vuur te smoren, maar juist dan komen veel meer schadelijke stoffen vrij. Zorg er dus voor dat uw kachel de juiste grootte heeft ten opzichte van de ruimte die u wilt verwarmen.

4. Zorg dat uw schoorsteen en rookkanaal nauwkeurig zijn afgestemd op uw haard of kachel

Een te kort rookkanaal of bijvoorbeeld een regenkap op de schoorsteen kan soms flinke rookoverlast veroorzaken. Stem uw schoorsteen en rookkanaal dus goed af op uw kachel.  

5. Laat uw schoorsteen 1x per jaar vegen

Laat uw schoorsteen minstens één keer per jaar vegen door een erkend vakman.

6. Gebruik alleen hout dat minstens 2 jaar is gedroogd

Stook alleen droog en onbehandeld hout. Nat hout wordt minder warm en dit leidt tot meer rook, roetaanslag en schoorsteenbranden. Het verbranden van behandeld hout levert veel schadelijke stoffen op.

7. Zet de luchttoevoer van het rookkanaal altijd volledig open

Controleer voordat u gaat stoken of de afsluitklep naar de luchttoevoer maximaal is geopend. Wordt het vuur te heet? Voeg dan gewoon géén of minder hout toe. Probeer nooit om de luchttoevoer te verminderen en sluit deze pas als het vuur volledig is gedoofd.

8. Check of uw rook geen dikke witte, blauwe, grijze of zwarte kleur heeft

Loop tijdens het stoken even naar buiten om de rook te controleren. Alleen een kleurloze rook wijst op een goede verbranding. Bij een dikke, witte, blauwe of grijze rook is er duidelijk iets mis. Verbeter in dat geval de luchttoevoer en controleer of het gebruikte hout wel droog genoeg is..

9. Zorg voor een constante aanvoer van frisse lucht

Een open haard verbruikt veel zuurstof. Ook een kachel onttrekt zuurstof aan uw woonruimte. Tijdens het stoken komen er bovendien schadelijke stoffen vrij. Zorg daarom voor voldoende ventilatie. Verzeker u van een constante toevoer van frisse lucht door een deur of raam op een kier te zetten.

10. Laat het vuur langzaam vanzelf uitdoven

Laat een houtvuur vanzelf uitbranden. Als u het vuur tempert door de luchttoevoer te verminderen, komen er schadelijke stoffen vrij.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland