Over de gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Eens per vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In principe kan iedere inwoner van 18 jaar of ouder gekozen worden voor de gemeenteraad. Politieke partijen stellen een lijst van kandidaten op waaruit de kiezer een keuze kan maken.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland