Openbaarheid of transparantie van bestuur is een essentieel onderdeel van elke moderne democratie.

De algemene gedachte is dat overheden en semioverheden inzicht geven in hun functioneren. Niet alleen het eindresultaat van besluitvorming of beleid is van belang, minstens zo belangrijk is de manier waarop tot de besluiten is gekomen. De gemeenteraad van Opsterland maakt informatie actief openbaar. Deze informatie bevat soms ook privacygevoelige informatie, zoals persoonlijke gegevens van bestuurders, ambtenaren en inwoners. Privacy en de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de gemeenteraad een groot goed; het wordt niet voor niets uitgebreid beschermd door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gedragsregels privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Opsterland 2020