Carbidschieten hoort voor veel mensen bij oudejaarsdag. Om het carbidschieten zo veilig mogelijk te laten verlopen, is er een aantal richtlijnen opgesteld.

Voorwaarden

De volgende regels zijn dit jaar van toepassing op het carbidschieten:

 • de grondeigenaar moet (schriftelijk) toestemming verlenen;
 • carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 50 liter en alleen schieten met een bal;
 • er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag (31 december 2023) tussen 13.00 uur en 18.00 uur (Zondagswet);
 • van de locatie wordt een situatietekening van het terrein aangeleverd;
 • op een afstand van tenminste 75 meter van woningen of bebouwing, doorgaande paden of wegen en risicovolle objecten zoals tankstations, lpg-tanks e.d;
 • op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren;
 • de aanvrager en/of contactpersoon is goed zichtbaar en bereikbaar in verband met een mogelijke controle;
 • de aanvraag kan tot en met 15 december 2023 worden ingediend.

Wanneer u naast het carbidschieten ook een evenement gaat organiseren, vergeet dan niet om een 'Evenementenvergunning' of 'Melding Klein Evenement' aan te vragen. 

Aanvraag

Direct regelen

Wilt u carbidschieten op oudejaarsdag in de gemeente Opsterland? Dan moet u een melding doen bij de gemeente. Vul uiterlijk 15 december het formulier 'Melding carbidschieten' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen'). 

De 5 tips voor veilig carbidschieten

Carbidschieten is een prachtige traditie die naast het vertrouwde geknal zorgt voor veel gezelligheid en plezier tijdens de jaarwisseling. Maar wilt u het gezellig houden? Schiet dan vooral veilig! 

 • Bereid u goed voor. En informeer tijdig bij de gemeente naar de voorwaarden en vergunningen.
 • Bescherm uzelf en anderen. Gebruik gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril.
 • Zorg voor EHBO. En voor voldoende blusmiddelen (water om te koelen, blusdeken) zodat u goed kunt handelen, mocht er toch iets verkeerd gaan.
 • Gebruik goed materiaal. Gebruik alleen een melkbus in goede staat met een stevige bodem. Schiet met een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel en zorg dat de bus – na het ontsteken – niet achteruit kan schieten.
 • Ontsteek het carbid veilig. Ontsteek de bus met een fakkel op een stok, terwijl u aan de zijkant van de melkbus staat. Ga nooit op de bus zitten. Zorg dat het publiek op veilige afstand is.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland