Luxwoude is van origine een veenontginningsdorp en behoort tot de kleinere dorpen van de gemeente Opsterland. Het dorp wordt gekenmerkt door een lintbebouwing langs zowel de Hegedyk, de Alde Leane en de Lúkster Heawei.

De hoofdfunctie van het dorp is het wonen. Luxwoude is gelegen in het westen van Opsterland in het veenontginningslandschap. Het dorp ligt vlak langs de snelweg de A7 tussen Gorredijk en Heerenveen en is bereikbaar vanaf Tijnje, Gorredijk en Tjalleberd.

Luxwoude was lange tijd het kleinste dorp van de grietenij Opsterland. Het dorp telde slechts tien stemhebbende inwoners. In 1749 woonden er nog maar drie gezinnen. Aan het eind van de achttiende eeuw nam het aantal bewoners toe door de turfwinning in de omgeving.

Het dorp heeft nooit een kerk gehad en hoorde in de 16de eeuw kerkelijk bij Gersloot in de aangrenzende grietenij Aengwirden.

Meer informatie over Luxwoude vindt u op www.luxwoude.net.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Wonen