Langezwaag (Langsweagen) ligt aan de weg van Gorredijk naar Heerenveen. Het dorp ligt op de grens tussen zand- en veengronden. Ten westen en zuiden van Langezwaag is sprake van een open landschap en ten oosten en noorden heeft het landschap een gesloten karakter. Langezwaag is gelegen in de zuidwestelijke punt van de gemeente Opsterland.

Vanaf ca. 1550 werd door de Heeren Compagnie vanuit Heerenveen begonnen met het afgraven van hoogveen en werd de Skoatterlânske Kompanjonsfeart (Schoterlandse Compagnonsvaart) met zijn vele zijtakken gegraven om de turf naar Holland te transporteren. De hoofdweg liep van oost naar west, van Heerenveen via Luxwoude en Langezwaag naar Gorredijk. Deze Hegedyk was tevens een waterkering. Ten noorden van de Hegedyk ontstonden na de vervening grote waterplassen. Door de aanleg van polderdijken werden de drooggemaakte polders geschikt gemaakt voor bouw- en weilanden. De naam Langezwaag houdt verband met de ligging van de gronden. Langgerekte landerijen (zwagen) liepen vroeger van het riviertje de Oude Ee in het noorden tot voorbij de Skoatterlânske Kompanjonsfeart in het zuiden.

Langezwaag is één van de oudere dorpen uit de gemeente Opsterland. De oudere dorpen waren dorpen van boeren, die het vooral moesten hebben van akkerbouw (rogge en boekweit). Wel hield men ook koeien en schapen, maar deze werden vooral gehouden vanwege de mest.

Meer informatie over Langezwaag vindt u op www.langezwaag.com(externe link).

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Wonen