Jonkerslân ligt aan de zuidrand van de gemeente Opsterland, aan de weg van Gorredijk naar Langezwaag. Het dorp hoorde oorspronkelijk bij Langezwaag, maar in 1988 zijn beide dorpen opgesplitst. Daarmee werd Jonkerslân één van de kleinste dorpen van Opsterland.

Het dorp is te typeren als een streekdorp zonder een duidelijk dorpscentrum. Wonen is de hoofdfunctie van het dorp. Het dorpscentrum wordt min of meer bepaald door de plaats van het dorpshuis en de basisschool.

Het kleine dorp kent een actieve bevolking. De ongeveer 300 inwoners houden met elkaar 18 verenigingen, commissies en werkgroepen in stand, die zich bezighouden met allerlei facetten van de leefbaarheid in het dorp.

Jonkerslân is opgenomen in verschillende fietsroutes die u door bosrijke gebieden richting Beetsterzwaag of Oranjewoud leiden of door oude heide- en veengebieden richting Jubbega en Hoornsterzwaag.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Wonen