Heeft u een idee? Right to challenge

Right to challenge geeft inwoners het recht om de gemeente uit te dagen. U kunt taken van de gemeente overnemen als u denkt dat het beter, goedkoper of anders kan. U kunt bijvoorbeeld een deel van het beheer van het openbaar groen overnemen van de gemeente.

Voorwaarden

Voor het overnemen van een taak van de gemeente gelden voorwaarden. Hiermee zorgen we voor duidelijkheid en transparantie voor zowel de gemeente als de initiatiefnemers die een taak van de gemeente willen overnemen.

  • Het uitgangspunt van de challenge is de maatschappelijke meerwaarde (niet een winstoogmerk). De maatschappelijke meerwaarde wordt getoetst, bijvoorbeeld door te bekijken of de challenge bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp of de wijk waarin de challenge zich afspeelt. Het right to challenge wordt opengesteld voor alle partijen, behalve voor commerciële organisaties, omdat de gemeente geen winstoogmerk heeft.
  • Er moet aantoonbaar draagvlak zijn voor de challenge. Een challenge wordt ingediend door één of meer initiatiefnemers. Er zal dus draagvlak moeten zijn. Op welke manier de initiatiefnemer(s) dit aantonen, laten we vrij. Zolang het maar duidelijk is dát er draagvlak is. Dit moet aantoonbaar gemaakt worden door een open en transparant proces. De initiatiefnemers blijven hier verantwoordelijk voor.
  • De regie en het eigenaarschap van de challenge liggen bij de indieners. Een challenge wordt bedacht en uitgevoerd door de initiatiefnemers. De challenges die binnenkomen, komen van onderop en worden ook door de initiatiefnemers uitgevoerd. De gemeente heeft bij het opstellen van het plan een ondersteunende rol en zal de initiatiefnemers helpen waar nodig.
  • De challenge mag niet duurder zijn dan de huidige uitvoering door de gemeente. Voorwaarde van een challenge is dat deze niet duurder mag zijn dan het huidige aanbod. Als dit wel het geval is, kan de challenge geweigerd worden.
  • De challenge is van dezelfde kwaliteit (of beter). De initiatiefnemers laten zien dat de kwaliteit behouden blijft. Als er redenen zijn om aan te nemen dat de kwaliteit minder goed zal zijn dan in de huidige situatie, dan kan de challenge geweigerd worden.
  • Er is een looptijd afgesproken. Er wordt een looptijd afgesproken. De reden hiervoor is om de continuïteit van de challenge te borgen.
  • Er is elk halfjaar/jaarlijks contact met de gemeente over hoe het met de challenge gaat. De regie en het eigenaarschap van de challenge liggen bij de initiatiefnemers. Het is echter wel een taak die door de gemeente werd uitgevoerd. De gemeente zal dus een oogje in het zeil houden. Als blijkt dat de kwaliteit en/of de continuïteit niet wordt geborgd, dan kan de gemeente ingrijpen.
  • Hoe kunt u de gemeente uitdagen? U kunt een idee voor een challenge aanmelden via het formulier op deze website. Na de aanmelding neemt een medewerker van de gemeente contact met u op. Samen met u wordt vervolgens bekeken of het idee voor het overnemen van een taak  aan de spelregels van right to challenge voldoet. Daarna kunt u het idee samen met de gemeente uitwerken in een plan van aanpak. Hierin komen de afspraken over het overnemen van de taak. De gemeente kijkt hierbij ook naar bijvoorbeeld de financiële en juridische gevolgen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, neemt het college van B&W uiteindelijk een besluit om de gemeentelijke taak over te dragen.

De voorwaarden zijn ook gepubliceerd op overheid.nl.

Aanvraag

Direct regelen

Heeft u een idee voor een challenge? Vul dan het formulier 'aanvraag right to challenge' in (bovenaan deze pagina onder het kopje 'Direct regelen').

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland