Frieschepalen (Fryske Peallen) ligt tegen de grens met de provincie Groningen en naast de dorpen Siegerswoude en Ureterp. Frieschepalen is in de 18e eeuw ontstaan als ontginningsdorp in het hoogveengebied. Het dorp ligt aan de Rijksweg A7 van Heerenveen naar Groningen.

Met de palen in de dorpsnaam worden de grenspalen langs de grens met Groningen bedoeld. Frieschepalen is pas in 1953 benoemd tot zelfstandig dorp. Voor die tijd maakte Frieschepalen deel uit van Siegerswoude.

  Geschiedenis

  Vanaf ongeveer 1660 werd de Grote Veenvaart naar Bakkeveen gegraven om de venen in het noordoosten van Opsterland te kunnen exploiteren. Bij Frieschepalen maakte deze vaart met verlaat en ophaalbrug een buiging naar het zuidoosten. Er stonden enkele huizen en een herberg. De vaart is gedempt en nu is de Tolheksleane de hoofdader van het dorp, een laan met mooie eiken en bebouwing van vooral vrijstaande woningen, enkele boerderijen en een kerkje met dakruiter uit 1928.

  Bij Frieschepalen zijn ook de resten van een schans in het landschap te vinden. In het begin van de Tachtigjarige Oorlog moest de rust in Friesland worden verdedigd met behulp van schansen op strategische plekken. Aan het einde van de 16de eeuw werd er ook een exemplaar bij het huidige Frieschepalen opgeworpen. De schans is aan zijn lot overgelaten, in 1672 weer opgemaakt en daarna vervallen.

  Meer informatie

  Heeft u nog vragen?

  Neem dan contact op met het Publiekscentrum

  Wonen