Column april - Vraag een vrijwilliger!

Heeft u een luisterend oor nodig? Kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Of heeft u hulp nodig, omdat u iets niet meer zelf kunt? U hoeft niet altijd meteen een beroep te doen op professionele ondersteuning. In Opsterland zijn er veel vrijwilligers actief die graag iets voor hun medemens willen betekenen. Zo zijn er in de meeste dorpen dorpssteunpunten, waar u terecht kunt met uw vraag. Maar u kunt ook rechtstreeks terecht bij bijvoorbeeld Humanitas, De Zonnebloem, kerken, de Plusbus of de VPTZ.

Op www.opsterland.nl/zorgvoorelkaar vindt u de compleet overzicht van vrijwillige organisaties en wat zij voor u kunnen doen.

We lichten een aantal organisaties uit:

De Zonnebloem organiseert activiteiten en gaat op bezoek bij zieken en mensen met een fysieke beperking. Er zijn groepsactiviteiten, maar vrijwilligers gaan ook één-op-één met u op pad, naar bijvoorbeeld het theater of gewoon voor een gezonde wandeling.

Bij Humanitas kunt u terecht met verschillende vragen. Bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft met uw administratie of tijdelijk een maatje zoekt die u weer op weg kan helpen. Humanitas organiseert ook Kindervakantieweken en een Sinterklaasactie voor kinderen van ouders die dit zelf niet kunnen betalen.

De VPTZ verzorgt ondersteuning voor wie in de laatste levensfase verkeert en thuis, in een tehuis of het hospice wenst te sterven. De hulp die deze goed opgeleide vrijwilligers kunnen bieden, is aanvullend op de mantelzorg en professionele zorg.

Meer informatie

Lukt het u niet om er samen met vrijwillige ondersteuning of hulp uit te komen? Leg dan uw situatie voor aan het Gebiedsteam. De consulenten geven u informatie, advies en kunnen professionele ondersteuning regelen als dat nodig is. Bel op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur met het Gebiedsteam via (0512) 386 222 of stuur een mail naar gebiedsteam@opsterland.nl

column