Het NK Tegelwippen is gestart. De gemeente Opsterland doet dit jaar voor het eerst mee met de slogan ‘ik wip, wippe jo ek mei?’. Het doel is dat inwoners zoveel mogelijk tegels en stenen in hun tuin vervangen door gras, bloemperken, struiken, bomen en geveltuinen. 

De aftrap voor het NK Tegelwippen in Opsterland was op 17 april voor het kantongerecht in Beetsterzwaag. Hier hielp wethouder Durk Durksz de groenmedewerkers met het verwijderen van tegels en het planten van mooie bloemen en planten.

In begjin

Wethouder Durk Durksz: ‘Tegels hâlde simmerdeis hjitte fêst en nei in fûle reinbui rint it wetter faak net goed fuort. It is dus needsaak om de iepenbiere romte mar ek de partikuliere túnen safolle mooglik te fergrienen. Wat we hjir yn Beetstersweach dien ha is in begjin. Troch mei te dwaan oan it NK Tegelwippen wolle wy ús ynwenners entûsjast meitsje om Opsterlân te fergrienen. Om harren te stimulearjen hawwe wy der in moaie aksje oan keppele.’

Lever uw tegel in voor een plant

Om inwoners te stimuleren om tegels te verruilen voor planten heeft de gemeente samen met Visser Plant in Lippenhuizen en Tuindorado in Gorredijk (Wolvega en Drachten) een mooie actie bedacht. Lever uw tegel in bij één van deze bedrijven en u krijgt 5 euro korting op een plant. 

Meedoen?

Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober 2024. En er is een winactie aan gekoppeld. Meld de verwijderde tegels aan via www.nk-tegelwippen.nl/meedoen inclusief een foto van het resultaat. Deze tegels worden dan meegeteld in de tegelstand voor Opsterland. Inwoners die hun tuin vergroenen door tegels te wippen, maken kans op mooie prijzen!