Energie in Opsterland

De gemeente Opsterland heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Dit is een grote ambitie: er moet nog heel veel gebeuren. Daar hebben wij onze inwoners, ondernemers en partners hard bij nodig.

Het Klimaatakkoord

In 2015 heeft Nederland heeft Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. De doelstelling van dit akkoord is om de CO2-uitstoot te verminderen, om te voorkomen dat de aarde niet meer dan 2 graden opwarmt. Dit is nodig om bijvoorbeeld droogte, heftige regenval, overstromingen en zeespiegelstijging te beperken. 

In juni 2022 heeft Opsterland het coalitieakkoord Mei-inoar foarút 2022 - 2026 vastgesteld. Duurzaamheid is hierin een belangrijke pijler. 

Website Energie in Opsterland

Met de campagne Energie in Opsterland willen wij mensen inspireren en bewust maken. Er gebeurt al heel veel in de dorpen. Denk bijvoorbeeld aan de proeftuin Aardgasvrij Wonen in Wijnjewoude. Of het Repair Café. Of de energiecoaches die vrijwillig en onafhankelijk advies geven over energiebesparing. Groot of klein, al deze initiatieven dragen bij aan onze ambitie. 

Ga naar Energie in Opsterland

Ons beleid voor zonnevelden

Zonnepanelen spelen een belangrijke rol in de overgang naar duurzame energie. Elektriciteit zal in de toekomst vooral door zonnepanelen moeten worden opgewekt. In mei 2020 heeft de gemeenteraad ons Zonneplan vastgesteld. Wij willen dat de opwek van zonne-energie overal binnen de gemeente kan, als er maar wordt voldaan aan de randvoorwaarden van het Zonneplan.

Zonneplan