Hebt u een handicap of beperking? Dan kunt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen vlakbij uw huis. Onder het blauwe bord met het rolstoelsymbool komt dan een wit bord met het kenteken van uw voertuig. Alleen uw auto of gehandicaptenvoertuig mag hier staan. 

Voorwaarden

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen als:

  • de medische noodzaak daarvoor is aangetoond;
  • u een geldige gehandicaptenparkeerkaart heeft;
  • u een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig heeft;
  • u regelmatig op meer dan 100 meter van uw woning moet parkeren doordat er dichterbij geen plek is;
  • er op uw eigen terrein geen parkeerplaats kan worden gemaakt;
  • de te realiseren parkeerplaats geen problemen geeft voor de verkeersveiligheid of verkeersdoorstroming.

Kosten

De kosten voor het aanleggen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken komen voor uw rekening. Houd rekening met een bedrag van in ieder geval € 250.

Bijzonderheden

Algemene gehandicaptenparkeerplaats

Aan een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zijn kosten verbonden. U kunt ook een algemene gehandicaptenparkeerplaats in uw buurt aanvragen. Als de gemeente hiermee akkoord gaat, zijn daar voor u geen kosten aan verbonden. Het nadeel voor u is dat iedereen met een gehandicaptenparkeerkaart daar kan parkeren.

Aanvraag

Direct regelen

Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart en wilt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen? Vul dan het formulier 'Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats op kenteken' in. 

Wilt u melding doen van het ontbreken van een algemene gehandicaptenparkeerplaats? Vul dan het formulier 'Melding doen' in.

Langskomen

Langskomen bij het Gebiedsteam kan ook. 

Meenemen

Meer informatie

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met het Gebiedsteam

Gemeente Opsterland