Heeft u een handicap of beperking? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De kaart is geldig in de meeste Europese landen. Er zijn drie soorten parkeerkaarten: de bestuurderskaart, de passagierskaart en de instellingenkaart.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders (GPK-B) als u tenminste aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent bestuurder of passagier van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel.
 • U hebt door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard.
 • U kunt met de gebruikelijke loophulpmiddelen minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet overbruggen of u bent permanent rolstoelgebonden.
 • U bent medisch gekeurd door een daartoe aangewezen arts. (Er hoeft geen medisch onderzoek plaats te vinden als de gemeente al over voldoende gegevens beschikt.)

U komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers (GPK-P) als u tenminste aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt door een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard.
 • U kunt met de gebruikelijke loophulpmiddelen minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig te voet overbruggen of u bent permanent rolstoelgebonden.
 • U heeft continu de hulp van de bestuurder nodig om van deur tot deur vervoerd te worden. Dat moet ten minste een half jaar lang zo zijn.
 • U bent medisch gekeurd door een daartoe aangewezen arts. (Er hoeft geen medisch onderzoek plaats te vinden wanneer de gemeente al over voldoende gegevens beschikt.)

Kosten

De kosten voor de bestuurderskaart en passagierskaart:

 • Kosten medisch onderzoek: € 47,- (vooraf betalen)
 • Kosten afgifte eerste GPK: € 29,00
 • Kosten verlenging GPK: € 14,00

De kosten voor de gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen:

 • Kosten afgifte eerste GPK: € 29,00
 • Kosten verlenging GPK: € 14,00

Bijzonderheden

De gehandicaptenparkeerkaart voor (AWBZ) instellingen is speciaal bedoeld voor het vervoer van bewoners. Op deze manier kunnen de instellingen voor collectief vervoer zorgen en hoeven ze niet meer voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Aanpak

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij het Gebiedsteam Opsterland.

Meenemen

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Geldig identiteitsbewijs
 • Twee duidelijke pasfoto's

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opterland