De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl(externe link).

Vergadering Hûs en Hiem

KenmerkAdresOnderwerp
OV-2021-3030Achterwei 4 te Olterterphet bouwen van een woning
VOV-2021-2909Aldhôf 9 te Olterterphet verbouwen van de woning 
OV-2021-2763Badweg 48 te Gorredijkhet vergroten van een opslagloods
VOV-2021-3021Beetsterweg 15 te Beetsterzwaaghet plaatsen van een machineberging 
VOV-2021-3123Binnenwei 3 te Siegerswoudeverbouw woonhuis 
OV-2021-2944Compagnonsfeart 18 te Lippenhuizenhet bouwen van een schuurwoning
VOV-2020-4111Compagnonsstrj 2-28 35-41 49-51 44-58  te Gorredijkhet bouwen van 26 woningen 
OV-2021-2878De Bult 8 te Bakkeveenbouw nieuw bedrijfspand
OV-2021-2880De Els 2 te Nij Beetshet realiseren van een opbouw op de garage 
VOV-2021-2910De Nije Sleat 4 te Jonkerslânhet oprichten van een veestal 
OV-2021-2852De Rusken 19 te Frieschepalenaanpassen raamkozijnen
VOV-2021-2913De Rusken 4 te Frieschepalenhet bouwen van een 2 onder 1 kap woning 
VOV-2021-2136De Walle 13 te Beetsterzwaaghet bouwen van een uitbouw 
VOV-2021-2792Ecofeen 10 te Bakkeveenhet vergroten van de dakkapel
OV-2021-2899Koefenne 1 te Beetsterzwaaghet vergroten van de woning 
OV-2021-2565Loksleane 21 te Wijnjewoudehet aanleggen van een zandpaddock -
OV-2021-2894Sjoelstrjitte 18 te Gorredijkhet plaatsen van een dakkapel 

Welstandsnota

Welstandstoezicht werd ooit ingesteld om te voorkomen dat bouwwerken de openbare ruimte zouden ontsieren. Nog steeds wordt bij iedere aanvraag voor een bouwvergunning beoordeeld of het betreffende bouwwerk niet in strijd is met ‘redelijke eisen van welstand’.

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken.

Neem hiervoor contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland