De welstandscommissie adviseert over het uiterlijk van bouwwerken en de ruimtelijke kwaliteit.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook moet u voldoen aan redelijke eisen van welstand. De gemeente heeft vastgelegd welke eisen zij stelt aan bouwwerken. Dit zijn eisen over het uiterlijk van een gebouw. Dat moet aantrekkelijk zijn en passen in de omgeving.

Advies door Hûs en Hiem

Hûs en Hiem is een onafhankelijke adviescommissie die alle bouwplannen voor onder andere Opsterland op welstand toetst. Meer informatie over de welstandseisen in Opsterland vindt u op hun website: www.husenhiem.nl.

Vergadering Hûs en Hiem

Kenmerk Adres Onderwerp
OV-2021-3030 Achterwei 4 te Olterterp het bouwen van een woning
VOV-2021-2909 Aldhôf 9 te Olterterp het verbouwen van de woning 
OV-2021-2763 Badweg 48 te Gorredijk het vergroten van een opslagloods
VOV-2021-3021 Beetsterweg 15 te Beetsterzwaag het plaatsen van een machineberging 
VOV-2021-3123 Binnenwei 3 te Siegerswoude verbouw woonhuis 
OV-2021-2944 Compagnonsfeart 18 te Lippenhuizen het bouwen van een schuurwoning
VOV-2020-4111 Compagnonsstrj 2-28 35-41 49-51 44-58  te Gorredijk het bouwen van 26 woningen 
OV-2021-2878 De Bult 8 te Bakkeveen bouw nieuw bedrijfspand
OV-2021-2880 De Els 2 te Nij Beets het realiseren van een opbouw op de garage 
VOV-2021-2910 De Nije Sleat 4 te Jonkerslân het oprichten van een veestal 
OV-2021-2852 De Rusken 19 te Frieschepalen aanpassen raamkozijnen
VOV-2021-2913 De Rusken 4 te Frieschepalen het bouwen van een 2 onder 1 kap woning 
VOV-2021-2136 De Walle 13 te Beetsterzwaag het bouwen van een uitbouw 
VOV-2021-2792 Ecofeen 10 te Bakkeveen het vergroten van de dakkapel
OV-2021-2899 Koefenne 1 te Beetsterzwaag het vergroten van de woning 
OV-2021-2565 Loksleane 21 te Wijnjewoude het aanleggen van een zandpaddock -
OV-2021-2894 Sjoelstrjitte 18 te Gorredijk het plaatsen van een dakkapel 

Welstandsnota

Welstandstoezicht werd ooit ingesteld om te voorkomen dat bouwwerken de openbare ruimte zouden ontsieren. Nog steeds wordt bij iedere aanvraag voor een bouwvergunning beoordeeld of het betreffende bouwwerk niet in strijd is met ‘redelijke eisen van welstand’.

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn?

Om lange wachttijden te voorkomen dient u vooraf een afspraak te maken.

Neem hiervoor contact op met het Publiekscentrum

Gemeente Opsterland