Visie religieus erfgoed

De visie religieus erfgoed van gemeente Opsterland richt zich op de kerkgebouwen die oorspronkelijk zijn gebouwd voor religieus gebruik, wat wil zeggen dat een kerkgebouw in deze visie een gebouw is dat door of in opdracht van een religieus genootschap gerealiseerd is ten behoeve van het gezamenlijk belijden van het geloof. De visie religieus erfgoed gaat niet alleen over herbestemming, maar over alle situaties waarin kerkgebouwen terecht kunnen komen.

Van oudsher zijn kerken een belangrijk herkenningspunt in het landschap. Kerken fungeren al eeuwenlang als een verbindende schakel in de gemeenschap, in het dorpsleven en binnen steden. Ondanks de waardering die er in de samenleving bestaat voor de cultureel-historische rijkdom van kerkgebouwen zijn er ook zorgen. Deze zorgen gaan voornamelijk over het voortbestaan van kerkgebouwen. De ontwikkelingen in de samenleving leiden tot een teruggang in het kerkbezoek en de betrokkenheid bij kerkgenootschappen neemt af, waardoor er vragen ontstaan over het toekomstbeeld van kerkgebouwen. Kerken worden niet alleen steeds leger, ook inkomsten van kerkeigenaren lopen terug, waardoor het onderhoud en de instandhouding van een kerkgebouw onder druk komt te staan. Dergelijke factoren kunnen leiden tot de sluiting en afstoting van een kerkgebouw, en uiteindelijk zelfs leiden tot sloop. De uitdaging voor ons als gemeente en samenleving is ervoor te zorgen dat de kerkgebouwen een duurzame plek blijven waar we heengaan voor inspiratie, bezinning en ontmoeting.

Sint Martenskerk, Beetsterzwaag

Download de Visie religieus erfgoed

Visie religieus erfgoed