Visie religieus erfgoed

Van oudsher zijn kerken een belangrijk herkenningspunt in het landschap. Kerken fungeren al eeuwenlang als een verbindende schakel in de gemeenschap, in het dorpsleven en binnen steden.

Visie religieus erfgoed

In maart 2021 heeft gemeente Opsterland besloten te starten met het opstellen van een kerkenvisie. Aanleiding om tot de uitvoering van een kerkenvisie over te gaan, is de aanwezigheid van een groot aantal in cultuurhistorisch opzicht waardevolle kerkgebouwen in de gemeente en de wens de gebruiksfunctie van kerkgebouwen voor de toekomst te behouden, ongeacht welke functie.

Behoud van kerkenlandschap

De visie religieus erfgoed kan handvatten bieden voor het behoud of herstel van kerkgebouwen in Opsterland en deze voor toekomstige generaties veiligstellen. Zo willen we het historische en gevarieerde kerkenlandschap van Opsterland duurzaam behouden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Erfgoed